(Cwrs Byr) GDPR: Ei ddeall a'i ddefnyddio

Manylion cwrs

 • Lleoliad Wrecsam
Student on computer

Pam dewis y cwrs hwn?

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yw'r rheoliad diogelu data newydd ar gyfer y Deyrnas Unedig. Pan ddaeth i rym ym mis Mai 2018, rhoddodd fwy o reolaeth a dewis i ddinasyddion dros sut y defnyddir eu data. Mae'n rhaid i bob sefydliad sy'n prosesu data personol gydymffurfio â'r GDPR.

 • Ymunwch â'r cwrs hwn i ddysgu mwy am sut y mae'r rheoliad newydd yn effeithio arnoch chi fel unigolyn, yn ogystal â deall sut fydd angen i'ch cwmni neu ddiwydiant addasu i gydymffurfio â'r rheoliad.
 • • Cynlluniwyd y cwrs hwn gan gyn Bennaeth Polisi Technoleg Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (Yr ICO).

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y modiwl hwn yn ymdrin â'r canlynol:

 • Yr hawliau sydd gan unigolion.
 • Y sail gyfreithiol y bydd sefydliad yn ei defnyddio i brosesu data personol.
 • Siwdo-anhysbysu.
 • Asesiadau Effaith Diogelu Data.
 • Data categori arbennig.
 • Preifatrwydd drwy ddylunio a rhagosod. 

Bydd y cwrs hefyd yn ymdrin â sut y mae'r GDPR yn gysylltiedig â'r PECR (Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig). Mae'r PECR yn eistedd ochr yn ochr â'r Ddeddf Diogelu Data a'r GDPR. Maent yn rhoi hawliau preifatrwydd penodol i bobl mewn perthynas â chyfathrebu electronig.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Bydd yr astudiaeth achos drwy ddatblygiad y DPIA, ble bydd myfyrwyr yn cael tasg mewn sesiynau tiwtora ac yn cynhyrchu ac yn adnabod yr angen am DPIA, gan ddisgrifio natur prosesu ac asesu angen a chymesuredd asesiadau effaith diogelu data. Bydd hyn yn cael ei gwblhau gan brawf o fewn y dosbarth, gan archwilio dealltwriaeth p derminoleg a’r defnydd o GDPR.

Ffioedd a chyllid

£195

Dyddiadau cyrsiau

 • Cwrs 1: Bydd y Cwrs hwn yn cychwyn wythnos yn dechrau’r 25ain Ebrill 2022.
 • Cwrs 2: Bydd y Cwrs hwn yn cychwyn wythnos yn dechrau’r 4ydd Gorffenaf 2022.

Bydd angen i chi fewngofnodi bob wythnos i gael mynediad at y cynnwys ac i astudio’r cwrs.

*Sylwch* Dim ond unwaith y mae angen i unigolion archebu’r cwrs, mae’r gwahanol gyrsiau’n cyfeirio at wahanol ddyddiadau cychwyn ac mae gan bob un yr un cynnwys.