(Cwrs Byr) Gwaith Stori Therapiwtig

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 9 wythnos
  • Lleoliad Dysgu Cyfunol
childcare student

Pam dewis y cwrs hwn?

Bwriad y modiwl yw hyrwyddo dealltwriaeth o sut gall storïau ac adrodd stori fod yn ffordd hanfodol o helpu pobl i wneud synnwyr o’u bywydau.

Y nod yw archwilio sut caiff storïau ac adrodd stori eu defnyddio at ddibenion therapiwtig. Mae felly’n ceisio hyrwyddo sgiliau ymarfer drwy ganolbwyntio ar storïau a gweithgareddau adrodd stori yn y maes gwaith therapiwtig gyda phlant. Mae’r modiwl yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddysgu am dechnegau sy’n berthnasol i ymarfer mewn amgylchedd addysgu a dysgu cefnogol.

Prif nodweddion y cwrs

  • Dysgu am dechnegau sy'n berthnasol i ymarfer mewn amgylchedd addysgu a dysgu â chefnogaeth dda
  • Dull dysgu cyfunol - ymunwch â sesiynau wyneb yn wyneb wythnosol ac astudio ar-lein o amgylch eich ymrwymiadau

Beth fyddwch chin ei astudio

  • Cyflwyniad i'r modiwl
  • Cyflwyniad i storïau ac adrodd stori therapiwtig – moeseg a phroses
  • Materion ymarfer mewn gwaith therapiwtig gyda phlant bregus.
  • Sgiliau adrodd stori a chyfathrebu
  • Storïau yn y berthynas therapiwtig
  • Storïau aml haen a’r defnydd o bersbectif sy’n seiliedig ar gryfder.
  • Gweithgareddau storïau ac adrodd stori mewn gwaith therapiwtig gyda phlant
  • Adrodd stori mewn barddoniaeth, ffuglen, hunangofiant a pherfformiad
  • Stori fel trosiad
  • Ymchwilio storïau
  • Gwaith stori bywyd gyda phlant

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gadw lle ar y cwrs hwn, ewch i'n siop ar-lein.

Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Caiff y modiwl hwn ei gyflwyno drwy ddysgu cyfunol sy’n cynnwys 9 wythnos o addysgu. Golyga hyn y bydd y grŵp yn cyfarfod yn bennaf am sesiwn gydamserol ryngweithiol, 1 awr o hyd, ar foreau Gwener, rhwng 9am a 10am drwy Teams. Bydd sesiwn addysgu anghydamserol, dwy awr o hyd, hefyd yn cael ei chynnal yn wythnosol, a fydd ar gael i’r myfyriwr pryd bynnag sy’n addas i’w amserlen wythnosol. Yr unig newid i’r patrwm hwn fydd y sesiwn olaf, a fydd yn cael ei chynnal dros dair awr yn y Brifysgol.

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys asesiad gwaith cwrs a chyflwyniad deg munud, a fydd yn digwydd ar wythnos 9.

Ffioedd a chyllid

£95

Dyddiadau'r Cwrs

Dydd Gwener 6 Mai i ddydd Gwener 8 Gorffennaf 2022


Mae amserlen y cwrs i’w gweld isod:

Dydd Gwener 6 Mai 2022 – Cyflwyniad i Storïau ac Adrodd Stori Therapiwtig Caiff y sesiwn hon ei chynnal ar-lein rhwng 9am a 10am dros Teams.

Dydd Gwener 13 Mai 2022 – Elfennau Stori Dda. Caiff y sesiwn hon ei chynnal ar-lein rhwng 9am a 10am dros Teams.

Dydd Gwener 20 Mai 2022 – Creu Stori. Caiff y sesiwn hon ei chynnal ar-lein rhwng 9am a 10am dros Teams.

Dydd Gwener 27 Mai 2022 – Mathau o Straeon a Gwaith Stori Therapiwtig. Caiff y sesiwn hon ei chynnal ar-lein rhwng 9am a 10am dros Teams.

Ni fydd sesiwn yn cael ei chynnal ddydd Gwener 3 Mehefin 2022 oherwydd gŵyl y banc.

Dydd Gwener 10 Mehefin 2022 – Cynnwys Stori a Defnyddio Trosiadau. Caiff y sesiwn hon ei chynnal ar-lein rhwng 9am a 10am dros Teams.

Dydd Gwener 17 Mehefin 2022 – Storïau Aml Haen a Phersbectif sy’n Seiliedig ar Gryfder. Caiff y sesiwn hon ei chynnal ar-lein rhwng 9am a 10am dros Teams.

Dydd Gwener 24 Mehefin 2022 – Adrodd y Stori. Caiff y sesiwn hon ei chynnal ar-lein rhwng 9am a 10am dros Teams.

Dydd Gwener 1 Gorffennaf – Paratoi ar gyfer Aseiniad. Caiff y sesiwn hon ei chynnal ar-lein rhwng 9am a 10am dros Teams.

Dydd Gwener 8 Gorffennaf – Cyflwyniadau Adrodd Stori mewn Grwpiau a Dathliadau Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno wyneb yn wyneb ar y campws o 9am tan 12pm.