(Cwrs Byr) Gwaith Stori Therapiwtig

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 12 wythnos
 • Lleoliad Ar-lein, Wrecsam
childcare student

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r modiwl yn hybu dealltwriaeth o sut y gall storïau ac adrodd stori fod yn ffordd hanfodol i bobl wneud synnwyr o’u bywydau. Ei nod yw archwilio’r defnydd therapiwtig o storïau ac adrodd stori. Mae’r modiwl yn ceisio hyrwyddo sgiliau ymarfer gan ganolbwyntio ar weithgareddau storïau ac adrodd stori mewn gwaith therapiwtig gyda phlant.

Prif nodweddion y cwrs

 • Dysgu am dechnegau sy'n berthnasol i ymarfer mewn amgylchedd addysgu a dysgu â chefnogaeth dda
 • Dull dysgu cyfunol - ymunwch â sesiynau wyneb yn wyneb wythnosol ac astudio ar-lein o amgylch eich ymrwymiadau

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Cyflwyniad i'r modiwl
 • Cyflwyniad i storïau ac adrodd stori therapiwtig – moeseg a phroses
 • Materion ymarfer mewn gwaith therapiwtig gyda phlant bregus.
 • Sgiliau adrodd stori a chyfathrebu
 • Storïau yn y berthynas therapiwtig
 • Storïau aml haen a’r defnydd o bersbectif sy’n seiliedig ar gryfder.
 • Gweithgareddau storïau ac adrodd stori mewn gwaith therapiwtig gyda phlant
 • Adrodd stori mewn barddoniaeth, ffuglen, hunangofiant a pherfformiad
 • Stori fel trosiad
 • Ymchwilio storïau
 • Gwaith stori bywyd gyda phlant

Addysgu ac Asesu

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys asesiad gwaith cwrs a chyflwyniad deg munud fydd yn digwydd ar wythnos 14.

Cyflwynir y modiwl drwy ddysgu cyfunol sy’n cynnwys 12 wythnos o addysgu. Golyga hyn y bydd y grŵp yn cyfarfod yn bennaf am awr o sesiwn gydamserol ryngweithiol ar foreau Gwener rhwng 9am a 10am drwy Teams.  Hefyd sesiwn dwy awr o addysgu anghydamserol wythnosol fydd ar gael i’r myfyriwr unrhyw bryd sy’n addas i’w amserlen wythnosol. Yr unig newid i’r patrwm yma yw y bydd yna 3 awr o lansiad modiwl yn wythnos gyntaf y modiwl. 

Ffioedd a chyllid

£95