(Cwrs Byr) Gwella Cynhyrchiant a Phroffidioldeb

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 8 wythnos
 • Lleoliad Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i gefnogi unigolion sy’n ymwneud â rheoli ac arwain busnes. Byddwch yn elwa o rwydweithio â chydweithwyr proffesiynol a dysgu ar y cyd.

Prif nodweddion y cwrs

 • Astudio ar-lein yn eich amser eich hun.
 • Dod i ddeall y ffactorau sy’n effeithio ar gynhyrchiant a phroffidioldeb.
 • Cael gwybod am ddulliau i dyfu a gwella eich sefydliad.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd cynnwys y modiwl yn cael ei gyflwyno yn dros gyfnod o 8 wythnos a bydd yn mynd i'r afael yn fras â'r canlynol:

 • Cyflwyniad i Wella Cynhyrchiant a Phroffidioldeb
 • Datguddio a rheoli costau cyflenwyr, cyllid, safleoedd a chynhyrchu
 • Adolygu beth mae'r sefydliad yn ei werthu ac am ba bris
 • Cynyddu proffidioldeb drwy brynu'n fwy effeithiol a lleihau gwastraff drwy'r busnes
 • Canolbwyntio ymdrechion gwerthiant ar werthu mwy i gwsmeriaid proffidiol cyfredol a dod o hyd i gwsmeriaid tebyg i werthu iddynt
 • Pecynnau cymorth a thechnegau ar gyfer ehangu eich marchnad a datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd
 • Rhoi hwb i gynhyrchiant, lleihau costau a pharhau'n gystadleuol
 • Cynllunio ar gyfer newid a thwf i wella proffidioldeb y sefydliad

Bydd y ddarpariaeth ar gyfer y cwrs byr wyth wythnos yn cynnwys:

 • 1 x darlith wedi'i recordio bob wythnos
 • Cefnogi atgyfeiriadau i ddeunydd dysgu ar Moodle, dolenni i fideos (e.e. sgyrsiau TED), llyfr Moodle os yw'n briodol a darllen pellach
 • Deunydd i gefnogi darpariaeth 6 x tiwtorial anghydamserol
 • Darpariaeth 2 x fforwm deialogaidd 2 awr o hyd

Mae'r cwrs hwn yn cynnig dull dysgu cyfunol sy'n cyfuno hwylustod e-ddysgu â thrafodaeth a rhyngweithio hyfforddiant ystafell ddosbarth. Mae'r sesiynau grŵp personol a gynhelir ar gampws Glyndwr yn fforwm rhyngweithiol gyda'r holl fyfyrwyr yn cymryd rhan ac yn rhannu eu gwybodaeth a'u profiadau. Mae'r sesiynau hyn wedi'u cynllunio i ddarparu dysgu ar y cyd digyfaddawd, effeithiol ac arloesol. Cefnogir myfyrwyr i ddarganfod mewnwelediadau newydd a meddwl yn wahanol am sut i fynd i'r afael â heriau sy'n dod i'r amlwg ac yn barhaus sy'n ymwneud ag Gwella Cynhyrchiant A Phroffidioldeb.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ewch i'n siop ar-lein.

*Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

 

Addysgu ac Asesu

Portffolio - Cofnod dysgu a Dyddlyfr

Dyddiad cyflwyno’r asesiad yw 1 Gorffennaf 2022.

 

Ffioedd a chyllid

£50

Dyddiadau'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn dechrau ar 27 Ebrill 2022.  Cynhelir y sesiwn ar-lein fyw orfodol gyntaf ar 29 Ebrill 2022 rhwng 6pm ac 8pm.  Cynhelir yr ail sesiwn ar-lein fyw orfodol ar 8 Mehefin 2022 rhwng 6pm ac 8pm.