(Cwrs Byr) Gwytnwch ar Gyfer Iechyd

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 6 wythnos
  • Lleoliad Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Y ffordd rydym yn delio ag achosion straen fydd yn gwneud gwahaniaeth positif yn y pen draw i unigolion a sefydliadau. Mae’r modiwl hwn yn adfyfyrio ar yr angen i ddefnyddio cyfuniad cytbwys o dechnegau gwytnwch ac ymwybyddiaeth ofalgar i’ch helpu chi i reoli newid, lleihau straen a gorbryder, a gwella bywyd gwaith, er budd cyflogeion a chyflogwyr.

Prif nodweddion y cwrs

  • Ymarfer ymateb i achosion straen a phoen cronig drwy wahaniaethu rhwng profiadau sylfaenol a rhai eilaidd. 
  • Ymarfer myfyrdod fel symudiad. 
  • Ymarfer caredigrwydd a thrugaredd atoch chi eich hun ac eraill. 
  • Ymarfer gweithio gyda phoen neu feddyliau ac emosiynau anodd mewn ffordd dosturiol a thrwy eu derbyn. 

Beth fyddwch chin ei astudio

  • Ddysgu am ymwybyddiaeth er mwyn cynyddu eu hymwybyddiaeth o brofiadau synhwyraidd uniongyrchol (yn enwedig drwy'r corff), a deall sut mae'r ymwybyddiaeth hon yn lleihau straen, gorbryder, iselder a phoen cronig.
  • Ceisiwch ymarfer ymateb yn hytrach na chael eich tanio gan achosion straen a phoen cronig drwy wahaniaethu rhwng profiadau cynradd ac eilradd.
  • Dysgwch am y pwysigrwydd o gymryd egwyliau a dod o hyd i fwynhad mewn bywyd.
  • Dysgwch am y duedd negyddol a niwrowyddoniaeth cysylltiedig; a'r tair brif system emosiwn.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y dyddiad cau'r archeb ar gyfer y cwrs hwn yw wythnos cyn dyddiad dechrau'r cwrs. Os hoffech ddarganfod mwy o wybodaeth anfonwch e-bost enterprise@glyndwr.ac.uk.

 

Addysgu ac Asesu

Cwis ar-lein a chynhyrchu cynllun bywyd personol.

Ffioedd a chyllid

£95

Dyddiadau'r cwrs

Gwanwyn 2022

TypeError: Cannot call method "getContent" of null