(Cwrs Byr) Hanes Cartrefi a Gerddi

Manylion cwrs

 • Lleoliad Wrecsam
History students on a trip to Erddig in Wrexham

Pam dewis y cwrs hwn?

Tybed ydych chi wedi crwydro o gwmpas eiddo hanesyddol yn edmygu’r cartrefi a’r gerddi hardd, gan ddyheu am wybod rhagor am eu hanes? Ymunwch â’r cwrs cyffrous hwn a fydd yn eich cyflwyno i bwysigrwydd cartrefi a gerddi, o gestyll canoloesol i dai teras Fictorianaidd.

Prif nodweddion y cwrs

 • Dysgu am y prif ddylanwadau cymdeithasol a diwylliannol ar adeiladu a datblygu cartrefi a gerddi
 • Astudio’r ffordd y mae swyddogaeth cartrefi a gerddi yn adlewyrchu’r cyfnod hanesyddol
 • Cael y cyfle i ymweld â thai a gerddi i ystyried y dystiolaeth gorfforol sydd ynddynt ac i ddarganfod mwy am y ffordd y mae cartrefi a gerddi yn adlewyrchu statws a ffasiwn gyfoes
 • Bydd y modiwl hwn hefyd yn gam ymlaen i unrhyw un sy’n ystyried symud ymlaen i’r astudiaeth hanesyddol fwy datblygedig ar ein rhaglen BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn eich dysgu am:

 • Pwysigrwydd lleoliad ac amddiffyn: astudiaethau achos o gestyll Cymreig e.e. Dolwyddelan and Caernarfon
 • ‘Yr Ailadeiladu Mawr’: Dylanwadau’r Dadeni a phwysigrwydd dylunio
 • Dylunio gerddi a dehongli artistig
 • Cartrefi a gerddi cyfnod Fictoria: gerddi muriog, mynwentydd tirluniedig a rhandiroedd
 • Rheoli cartrefi a gerddi: o fentrau preifat i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Addysgu ac Asesu

Asesir myfyrwyr trwy bortffolio a fydd yn dogfennu'r gweithgareddau a gyflawnir yn ystod y cwrs. Bydd y rhain yn cynnwys:

 • ymarferion ar ffynonellau ysgrifenedig
 • dadansoddiad o dystiolaeth weledol a dogfennol

Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cynnwys gwerthusiad o un o'r ymweliadau a gynhaliwyd yn ystod y modiwl gyda ffocws ar bensaernïaeth, dylunio gerddi a diwylliant materol

Ffioedd a chyllid

£150

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim.

Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon