(Cwrs Byr) Hanfodion Maeth Pêl-droed

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 3 mis
  • Lleoliad Ar-lein
plates of health meals

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs yn rhoi cyflwyniad i faeth pêl-droed a’r cymhelliant sydd ei angen i wneud y gorau o berfformiad ac adferiad chwaraewyr tra’n lleihau’r risg o anafiadau.

Prif nodweddion y cwrs

  • Astudiwch ar-lein ar eich cyflymder eich hun.
  • Dysgu am bwysigrwydd maeth ar gyfer hyfforddiant, adferiad a rheoli anafiadau.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd yr unedau canlynol yn cael eu hastudio:

• Uned 1: Croeso a Chyflwyniad
• Uned 2: Cydbwysedd egni a chyfansoddiad y corff: hanfodion ffisioleg pêl-droed
• Uned 3: Deall Macro a Micro-faetholion
• Uned 4: Fitaminau a mwynau a’u rôl yn y cynllun dietegol.
• Uned 5: Iechyd a llesiant pêl-droed (fitaminau, mwynau)
• Uned 6: Cydbwysedd hylif a hydradiad penodol i bêl-droed
• Uned 7: Thermoreoli yng ngofynion corfforol pêl-droed
• Uned 8: Hyfforddiant, Gemau a Hyrwyddo Adferiad - Maeth Pêl-droed er mwyn perfformio
• Uned 9: Mynegai Glycemig ac Ymateb Carbohydrad
• Uned 10: Cael digon o faeth wrth wella o anaf
• Uned 11: Rôl maeth ar gyfer y chwaraewr pêl-droed
• Uned 12: Cyflwyniad i ychwanegion maethol a chymhorthion ergogenig

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gadw lle ar y cwrs hwn, ewch i'n siop ar-lein.

Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Bydd yr asesiad ar ffurf holiadur amlddewis a bydd angen i fyfyrwyr gyflawni 80% neu uwch i'w basio.

Ffioedd a chyllid

£229

Dyddiadau'r cwrs

Mae'r cwrs hwn yn dechrau ar 27 Mehefin 2022