(Cwrs Byr) Hanfodion Marchnata Digidol

Manylion cwrs

  • Lleoliad Wrecsam
Close up of hands on a laptop keyboard

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod y modiwl hwn yw eich cyflwyno i hanfodion marchnata digidol. Byddwch yn dysgu’r arferion gorau ynghylch sut i ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau marchnata digidol, cynllunio ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a dadansoddeg a mesur.

Prif nodweddion y cwrs

  • Creu eich cynllun marchnata eich hun ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, yn seiliedig ar sefydliad neu fusnes o’ch dewis (eich cyflogwr fel rheol). 
  • Cael cymorth yn ogystal â chyfleoedd i drafod gyda chydfyfyrwyr drwy drafodaethau dan arweiniad ar y fforymau ar-lein. 
  • Defnyddio amrywiaeth o adnoddau marchnata digidol, cynllunio ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a dadansoddeg a mesur. 
  • Astudio ar-lein yn ddi-dâl. 

Beth fyddwch chin ei astudio

• Cynllunio Cyfryngau Cymdeithasol
• Datblygu Persona
• Marchnata Cynnwys
• Cyflwyniad i Optimeiddio Peiriannau Chwilio
 
Mae'r cwrs hyblyg hwn yn cynnig dull cyfun o ddysgu, gan gyfuno hwylustod dysgu ar-lein â rhyngweithio hyfforddiant ystafell ddosbarth. Cynhelir sesiynau grŵp personol ar gampws Glyndwr yn Wrecsam gan ddarparu platfform rhyngweithiol i'r myfyrwyr sy'n cymryd rhan i rannu eu profiad dysgu.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I wneud cais am y cwrs, ewch i'r siop ar-lein.

Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk.

Addysgu ac Asesu

Bydd gofyn i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiect sy'n cynnwys datblygu cynllun marchnata digidol, yn seiliedig ar wella perfformiad marchnata digidol sefydliad o'u dewis, fel arfer eu sefydliad eu hunain. Mae'r cynllun yn adlewyrchu'r cynnwys wythnosol ac yn seiliedig ar dempled ymarferol a ddarperir. Bydd y fforymau yn galluogi myfyrwyr i fyfyrio a dangos eu dysg. Y disgwyliad ar gyfer nifer geiriau'r cynllun gwella yw 500 - 1,000 gair.

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau'r cwrs

Mai 16 2022 am 4 wythnos