(Cwrs Byr) Hyfforddi'r Hyfforddwr

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 4 wythnos
 • Lleoliad Ar-lein
Close up of hands gesticulating, in front of a laptop, pen and notebook.

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs hwn yn cynnig dull strwythuredig i fyfyrwyr i gefnogi unigolion wrth iddyn nhw a’u sefydliadau wynebu’r heriau sy’n bodoli ar hyn o bryd i alluogi sefydliad i roi ei bŵer a’i berfformiad ar waith drwy sicrhau bod potensial llawn ei weithwyr ar waith.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cynyddu eich gallu i ddarparu hyfforddiant effeithiol
 • Dysgu sgiliau i gyflwyno ymyriadau hyfforddi sy'n canolbwyntio ar bobl
 • Ennill yr offer a'r technegau sydd eu hangen i ymateb yn fwy effeithlon i hwyluso lefelau uchel o effeithiolrwydd gweithwyr.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â'r canlynol:

 • Sylfaeni cynllun hyfforddi ar gyfer newid ymddygiad
 • Defnyddio prosesau dynol a grŵp wella perfformiad
 • Defnyddio “yr hunan fel offeryn” i hwyluso dysgu
 • Sut i gynllunio ymyraethau hyfforddi effeithiol

Bydd dilyn y cwrs hwn yn golygu:

 • 16 awr o Oriau Dysgu ac Addysgu wedi’u hamserlennu
 • 2 awr o ddosbarthiadau Ymarferol
 • 82 awr o Astudiaeth Annibynnol dan Arweiniad

Addysgu ac Asesu

Bydd gofyn i fyfyrwyr gwblhau fforwm trafod ar-lein ar bob pwnc a gyflwynir yn wythnosol. Bydd y fforymau yn galluogi myfyrwyr i fyfyrio a dangos yr hyn a ddysgwyd. Bydd log dysgu a myfyrdodau myfyrwyr ar drafodaethau am y pynciau gwahanol bob wythnos yn cyfuno i greu’r asesiad.  Y lleiafswm ar gyfer cyfanswm y nifer geiriau yw 2,000 o eiriau.  Dyddiad cyflwyno’r aseiniad 24ain Mehefin, 2022.

Ffioedd a chyllid

£50

Dyddiadau'r cwrs

Bydd y cwrs hwn yn dechrau ar yr 11eg Mai 2022 ac yn gorffen ar y 12fed Mehefin 2022.  Bydd gan y cwrs hwn gyfnod cynefino wyneb yn wyneb dewisol ar y campws o 11eg Mai 2022 o 6yh tan 8yh.  Bydd y sesiwn fyw ar-lein orfodol yn digwydd ar yr 17eg Mawrth 2022 o 6yh tan 8yh.