(Cwrs Byr) Hyfforddi'r Hyfforddwr

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 4 wythnos
  • Lleoliad Ar-lein
Close up of hands gesticulating, in front of a laptop, pen and notebook.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs byr hwn wedi'i ddylunio i wella prosesau a thwf busnes eich sefydliad, gwella perfformiad gweithwyr, gwella eich diwylliant yn y gweithle a chyflwyno dull strwythuredig o gefnogi unigolion i hwyluso newid ymddygiad drwy ddefnyddio profiadau hyfforddiant i hyrwyddo a gwella effeithiolrwydd gweithwyr.

Yn y farchnad sy'n newid yn barhaus heddiw, ni fu pwysigrwydd hyfforddi swyddi erioed yn fwy. Mae hyfforddiant gweithlu yn ffordd hollbwysig o gadw'ch sefydliad yn gystadleuol yn ogystal â chryfhau sgiliau sydd eu hangen ar eich gweithlu neu sydd gennych yn bresennol i lwyddo

Prif nodweddion y cwrs

  • Cynyddu eich gallu i ddarparu hyfforddiant effeithiol
  • Dysgu sgiliau i gyflwyno ymyriadau hyfforddi sy'n canolbwyntio ar bobl
  • Ennill yr offer a'r technegau sydd eu hangen i ymateb yn fwy effeithlon i hwyluso lefelau uchel o effeithiolrwydd gweithwyr.

Beth fyddwch chin ei astudio

  • Sylfaeni cynllun hyfforddi ar gyfer newid ymddygiad
  • Defnyddio prosesau dynol a grŵp wella perfformiad
  • Defnyddio “yr hunan fel offeryn” i hwyluso dysgu
  • Sut i gynllunio ymyraethau hyfforddi effeithiol

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn; dim ond diddordeb yn y pwnc!

Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk.

Addysgu ac Asesu

Bydd gofyn i chi gwblhau fforwm trafod ar-lein ar bob pwnc a gyflwynir yn wythnosol a fydd yn eich galluogi i fyfyrio a dangos yr hyn a ddysgwyd. Bydd log dysgu a myfyrdodau ar drafodaethau am y pynciau gwahanol bob wythnos yn cyfuno i greu’r asesiad terfynol.

Y dyddiad cau ar gyfer yr asesiad yw 24ain Chwefror 2023 am 5yh.

Ffioedd a chyllid

£45

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau'r cwrs

16 Ionawr 2023

Y sesiwn ar-lein fyw gyntaf yw 19eg Ionawr 2023 o 6yh tan 8yh.
Yr ail sesiwn ar-lein fyw yw 2il Chwefror 2023 rhwng 6yh ac 8yh.