(Cwrs Byr) Llunio Cerameg â Llaw

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 9 wythnos
  • Lleoliad Wrecsam
Applied art student in workshop

Pam dewis y cwrs hwn?

O gerflunwaith i siandelïer, o deils addurniadol i waith ffiguraidd, mae ein dosbarth nos 9 wythnos yn eich cyflwyno i fyd cerameg wedi’i gwneud â llaw.

Cewch eich dysgu mewn dosbarthiadau bychain gan y ceramegydd enwog Wendy Lawrence, a chewch eich tywys trwy bob agwedd ar gerameg wedi’i chreu â llaw, o baratoi’r clai amrwd i ddarnau gwydrog gorffenedig.

Prif nodweddion y cwrs

  • Sesiynau ymarferol yn ein gweithdai yn Ysgol Gelf Stryt y Rhaglaw.
  • Astudio amrywiaeth o dechnegau cerameg.
  • Dylunio a chynhyrchu eich creadigaethau personol eich hun.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i rai o brosesau taflu llunio cerameg â llaw. Bydd y cyfranogwyr yn cael eu tywys trwy amrywiaeth o ddulliau cerameg, o baratoi’r clai amrwd i ddarnau wedi’u gwydro gorffenedig.

Cewch arweiniad i gynhyrchu eich syniadau dylunio eich hun gan ddefnyddio dulliau arbrofol wedi’u harwain gan arddangosiadau.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gadw lle ewch i'n siop ar-lein.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu had-dalu'n llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

Addysgu ac Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU.  

 

Ffioedd a chyllid

£165

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn fformat mawr.

dyddiadau cyrsiau

Bydd y cwrs byr 8 wythnos hwn yn rhedeg nos Iau rhwng 6pm-8pm yn y blociau canlynol ar draws y flwyddyn:

  • Dydd Mawrth 26 Ebrill 2022 - Dydd Mawrth 21 Mehefin 2022
  • Dydd Iau 28 Ebrill 2022 - Dydd Iau 7 Gorffennaf 2022 (wedi'i archebu'n llawn)
  • Dydd Mawrth 5 Gorffennaf 2022 - Dydd Mawrth 23 Awst 2022