(Cwrs Byr) Paentio Olew

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 8 wythnos
  • Lleoliad Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs hwn yn edrych ar hanfodion sylfaenol paentio ag olew gan ganolbwyntio yn yr wythnosau cynnar ar sgiliau sylfaenol paentio megis cymysgu lliwiau, arwynebau, dewis brwsh ac ati.

Prif nodweddion y cwrs

  • Cael cyflwyniad i egwyddorion technegol gwahanol paentio olew a dysgu defnyddio’r rhain yn eich paentio bywyd llonydd bob wythnos. 
  • Dysgu am elfennau damcaniaethol ymarfer Celf Gain. 
  • Anogir ymarfer ar y cyd er mwyn hybu deinamig y grŵp yn ogystal â thrafod tasgau gwaith cartref ar ddechrau’r dosbarth. 

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd damcaniaeth Celfyddyd Gain yn cael ei chynnwys i ganiatáu i dechneg a damcaniaeth ddatblygu yn gyfun. Bydd amser i drafod ar ddechrau'r sesiwn i ganiatáu i'r grŵp agosáu a rhannu gwaith cartref yr wythnos gynt. Yna bydd ymarferion ymarferol a sesiynau sgiliau mwy trylwyr mewn damcaniaeth.

Cyflwynir myfyrwyr i'r canlynol:

  • Amrywiaeth o egwyddorion paentio technegol gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gymysgu lliwiau, arwynebau, taenu a thechnegau brwsh.
  • Sut i drin y cyfrwng mewn modd sy'n briodol i'r pwnc.
  • Dadansoddi eu gwaith a gwaith eraill yn feirniadol i lywio eu hymarfer.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein.

Mae archebu yn ddarostyngedig i niferoedd. Mae uchafswm o 8 lle ar y cwrs hwn.

 

Addysgu ac Asesu

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu yn eu hwythnos olaf, gan gynhyrchu darn o waith terfynol ynghyd ag aseiniad llafar o'u dilyniant a'r defnydd o'r wybodaeth y maent wedi'i chaffael yn eu darn ymarferol. Bydd yr asesiad ar sail pasio neu fethu.

Ffioedd a chyllid

£165

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn diwyg mawr.

Dyddiadau'r cwrs

Bydd y cwrs byr 8 wythnos hwn yn rhedeg nos Iau rhwng 6:30 a 9pm yn y blociau canlynol ar draws y flwyddyn:

  • Dydd Iau 28th Ebrill 2022 - Dydd Iau 23rd Mehefin 2022 (no class 2nd Mehefin 2022 BH)
  • Dydd Iau 7th Gorffenaf 2022 - Dydd Iau 25th Awst 2022