(Cwrs Byr) Paratoi ar gyfer y Brifysgol

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 4 wythnos
 • Lleoliad Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r modiwl hwn wedi’i gynllunio i gefnogi dysgwyr newydd i Addysg Uwch (AU) wrth iddynt baratoi at eu hastudiaethau. Mae’r modiwl yn cynnig cipolwg iddynt sut y gallant baratoi at astudio mewn AU a bydd yn cynnwys amryw o bynciau.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cewch gymorth gan diwtor modiwl, cewch adborth ganddynt a bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau iddynt.
 • Byddwch yn meithrin hyder i reoli eich cyllid, iechyd a lles a’ch amser astudio yn effeithiol.
 • Cyfle i astudio am ddim.

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Wythnos 1 - Cyflwyno’r modiwl a’r asesiadau
 • Wythnos 2 - Cynllunio a rheoli eich arian
 • Wythnos 3 - Awgrymiadau ar gyfer llesiant ac iechyd corfforol a meddwl da
 • Wythnos 4 - Paratoi am lwyddiant academaidd

Gofynion mynediad a gwneud cais

I archebu ewch i'r siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Mae’r modiwl hwn yn cael ei asesu drwy bortffolio, sy’n cynnwys yr elfennau canlynol:
 • Cynllun cyllideb
 • Myfyrdod sy'n amlinellu dulliau o flaenoriaethu iechyd a llesiant meddyliol a chorfforol
 • Gwybodaeth berthnasol i gefnogi eich astudiaethau
 • Cynllun gweithredu ar gyfer datblygu sgiliau academaidd

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau'r cwrs

Mehefin 27 2022 am 4 wythnos

Gorffennaf 25 2022 am 4 wythnos