(Cwrs Byr) Rheoli Gweithrediadau Busnes

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 8 wythnos
 • Lleoliad Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae rheoli gweithrediadau busnes yn faes sy’n gofyn am sgiliau a gwybodaeth allweddol mewn oes pan fo sefydliadau yn wynebu newidiadau mawr a chymhleth sy’n ddibynnol ar ei gilydd.

Prif nodweddion y cwrs

• Dysgu sgiliau rheoli gweithrediadau busnes a sut i arwain gwaith o’r fath.
• Astudio ffyrdd i helpu eich busnes i sefydlu ei arlwy mewn marchnadoedd cystadleuol, a thyfu’r arlwy hwnnw.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd cynnwys y modiwl yn cael ei gyflwyno gyfnod o 8 wythnos a bydd yn mynd i'r afael yn fras â'r canlynol:

 • Cyflwyniad i Reoli Gweithrediadau Busnes
 • Llif prosesau a rheoli capasiti
 • Gweithrediadau darbodus a rheoli ansawdd
 • Rheoli cadwyn gyflenwi
 • Asesu a lliniaru risg
 • Pecynnau cymorth a thechnegau ar gyfer cynllunio gweithrediadau busnes
 • Rhoi cynllun gweithrediadau busnes ar waith sy'n blaenoriaethu adnoddau dynol a deunyddiau
 • Addasu i risgiau a chyfleoedd sy'n newid

Caiff y cwrs ei gyflwyno fel hyn:

 • 1 x darlith wedi recordio’r wythnos.
 • Deunydd cefnogi ar Moodle, megis dolenni at fideos (e.e. TED talks), llyfr Moodle os yw'n briodol a darllen pellach
 • Deunydd i gefnogi'r gwaith o gyflwyno tiwtorialau 6 x Asyncronig
 • 2 x fforwm fyw yn para dwy awr yr un. Bydd y cyntaf yn cael ei gynnal ar Chwrefror 6 2023 6yh – 8yh a bydd yr ail ar Mawrth 20 2023, 6yh – 8yh.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn; dim ond diddordeb yn y pwnc!

Os hoffech chi ddysgu mwy am ddyddiadau’r cwrs hwn yn y dyfodol, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Portffolio - Cofnod dysgu a Dyddlyfr.

Ffioedd a chyllid

£75

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau'r cwrs

6 Chwefror 2023