(Cwrs Byr) Rheoli Gweithrediadau Busnes

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 8 wythnos
  • Lleoliad Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae rheoli gweithrediadau busnes yn faes sy’n gofyn am sgiliau a gwybodaeth allweddol mewn oes pan fo sefydliadau yn wynebu newidiadau mawr a chymhleth sy’n ddibynnol ar ei gilydd.

Prif nodweddion y cwrs

• Dysgu sgiliau rheoli gweithrediadau busnes a sut i arwain gwaith o’r fath.
• Astudio ffyrdd i helpu eich busnes i sefydlu ei arlwy mewn marchnadoedd cystadleuol, a thyfu’r arlwy hwnnw.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd cynnwys y modiwl yn cael ei gyflwyno gyfnod o 8 wythnos a bydd yn mynd i'r afael yn fras â'r canlynol:

  • Cyflwyniad i Reoli Gweithrediadau Busnes
  • Llif prosesau a rheoli capasiti
  • Gweithrediadau darbodus a rheoli ansawdd
  • Rheoli cadwyn gyflenwi
  • Asesu a lliniaru risg
  • Pecynnau cymorth a thechnegau ar gyfer cynllunio gweithrediadau busnes
  • Rhoi cynllun gweithrediadau busnes ar waith sy'n blaenoriaethu adnoddau dynol a deunyddiau
  • Addasu i risgiau a chyfleoedd sy'n newid

Mae'r cwrs hwn yn cynnig dull dysgu cyfunol sy'n cyfuno hwylustod e-ddysgu â thrafodaeth a rhyngweithio hyfforddiant ystafell ddosbarth. Mae'r sesiynau grŵp personol a gynhelir ar gampws Glyndwr yn fforwm rhyngweithiol gyda'r holl fyfyrwyr yn cymryd rhan ac yn rhannu eu gwybodaeth a'u profiadau. Mae'r sesiynau hyn wedi'u cynllunio i ddarparu dysgu ar y cyd digyfaddawd, effeithiol ac arloesol. Cefnogir myfyrwyr i ddarganfod mewnwelediadau newydd a meddwl yn wahanol am sut i fynd i'r afael â heriau sy'n dod i'r amlwg ac yn barhaus sy'n ymwneud ag Rheoli Gweithrediadau Busnes.

 

Addysgu ac Asesu

Portffolio - Cofnod dysgu a Dyddlyfr.

Ffioedd a chyllid

£50