(Cwrs Byr) Gwytnwch Busnesau

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 8 wythnos
 • Lleoliad Wrecsam
Student sitting outside wearing a suit

Pam dewis y cwrs hwn?

Byddwch yn dysgu sgiliau gwytnwch a chydnerthedd busnes a sut i fod yn llwyddiannus wrth arwain yr ymateb i argyfwng, gan felly gryfhau eich gallu chi i greu gweithrediadau busnes sy’n gadarn ac yn gallu dyfalbarhau, yn ogystal â rhoi’r offer a’r technegau gofynnol i’ch sefydliad i wrthsefyll sioc busnes.

Prif nodweddion y cwrs

 • Edrych ar adnoddau gwytnwch busnesau i wrthsefyll sioc busnes.
 • Cryfhau eich gwybodaeth am fusnesau i fod yn rheolwr mwy effeithiol.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd cynnwys y modiwl yn cael ei gyflwyno gyfnod o 8 wythnos a bydd yn mynd i'r afael yn fras â'r canlynol:

 • Cyflwyniad i Wytnwch Busnesau
 • Adeiladu gweithredoedd gwydn
 • Paratoi ar gyfer argyfwng
 • Rheoli risg yn well
 • Arwain drwy argyfwng
 • Pecynnau cymorth ar gyfer gwrthsefyll ergydion i'r busnes
 • Dynameg tîm ar gyfer adferiad llwyddiannus
 • Creu gwerth yn ystod amseroedd ansicr

Bydd y ddarpariaeth ar gyfer y cwrs byr wyth wythnos yn cynnwys:

 • 1 x darlith wedi'i recordio bob wythnos
 • Cefnogi atgyfeiriadau i ddeunydd dysgu ar Moodle, dolenni i fideos (e.e. sgyrsiau TED), llyfr Moodle os yw'n briodol a darllen pellach
 • Deunydd i gefnogi darpariaeth 6 x tiwtorial anghydamserol
 • Darpariaeth 2 x fforwm deialogaidd 2 awr o hyd

Mae'r cwrs hwn yn cynnig dull dysgu cyfunol sy'n cyfuno hwylustod e-ddysgu â thrafodaeth a rhyngweithio hyfforddiant ystafell ddosbarth. Mae'r sesiynau grŵp personol a gynhelir ar gampws Glyndwr yn fforwm rhyngweithiol gyda'r holl fyfyrwyr yn cymryd rhan ac yn rhannu eu gwybodaeth a'u profiadau. Mae'r sesiynau hyn wedi'u cynllunio i ddarparu dysgu ar y cyd digyfaddawd, effeithiol ac arloesol. Cefnogir myfyrwyr i ddarganfod mewnwelediadau newydd a meddwl yn wahanol am sut i fynd i'r afael â heriau sy'n dod i'r amlwg ac yn barhaus sy'n ymwneud ag Gwytnwch Busnesau.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I archebu ewch i'r siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Portffolio - Cofnod dysgu a Dyddlyfr.

Rhaid cyflwyno’r aseiniad erbyn 15 Gorffennaf 2022.

 

Ffioedd a chyllid

£50

Dyddiadau cyrsiau

Bydd y cwrs hwn yn dechrau ar 4 Mai 2022. Bydd sesiwn gynefino wyneb yn wyneb dewisol yn cael ei chynnal ar y campws rhwng 6pm ac 8pm ar 4 Mai 2022. Bydd y sesiwn ar-lein, fyw, orfodol gyntaf yn cael ei chynnal rhwng 6pm ac 8pm ar 10 Mai 2022, a bydd yr ail sesiwn ar-lein, fyw, yn cael ei chynnal rhwng 6pm ac 8pm ar 20 Mehefin 2022.