(Cwrs Byr) Rheoli Newid a Newid Sefydliadol

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 8 wythnos
 • Lleoliad Wrecsam
Close up of hands gesticulating, in front of a laptop, pen and notebook.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae rheoli newid yn faes allweddol o ran y sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol mewn oes pan fo sefydliadau’n mynd trwy newidiadau mawr a chymhleth sy’n ddibynnol ar ei gilydd.

Trwy ddysgu sgiliau rheoli newid a sut i fynd ati’n effeithiol i arwain newid sefydliadol, bydd myfyrwyr yn medru cryfhau eu gallu i fynd i’r afael â sawl newid ar yr un pryd, a rhoi’r offer a’r technegau sydd eu hangen ar eu sefydliad i ymateb yn fwy effeithlon i amgylchiadau sy’n newid.

Prif nodweddion y cwrs

 • Dysgu sgiliau rheoli newid busnes a sut i adnabod cyfleoedd ar gyfer newid a’u rhoi ar waith.
 • Astudio ffyrdd i helpu eich busnes i ddatblygu ei arlwy mewn marchnadoedd cystadleuol.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd cynnwys y modiwl yn cael ei gyflwyno gyfnod o 8 wythnos a bydd yn mynd i'r afael yn fras â'r canlynol:

 • Cyflwyniad i reoli newid a newid sefydliadol
 • Theorïau newid a sut maent yn llywio ymarfer
 • Defnyddio chi eich hun fel offeryn ar gyfer newid
 • Egluro ymddygiad a gweithredoedd unigol mewn ymateb i newid
 • Datblygu pecyn cymorth newid - Diagnosis
 • Datblygu pecyn cymorth newid - Gweithredu
 • Arferion rheoli newid a newid sefydliadol
 • Gwerthuso newid a'i effaith ar ganlyniadau sefydliadol

Bydd y ddarpariaeth ar gyfer y cwrs byr wyth wythnos yn cynnwys:

 • 1 x darlith wedi'i recordio bob wythnos
 • Cefnogi atgyfeiriadau i ddeunydd dysgu ar Moodle, dolenni i fideos (e.e. sgyrsiau TED), llyfr Moodle os yw'n briodol a darllen pellach
 • Deunydd i gefnogi darpariaeth 6 x tiwtorial anghydamserol
 • Darpariaeth 2 x fforwm deialogaidd 2 awr o hyd

Mae'r cwrs hwn yn cynnig dull dysgu cyfunol sy'n cyfuno hwylustod e-ddysgu â thrafodaeth a rhyngweithio hyfforddiant ystafell ddosbarth. Mae'r sesiynau grŵp personol a gynhelir ar gampws Glyndwr yn fforwm rhyngweithiol gyda'r holl fyfyrwyr yn cymryd rhan ac yn rhannu eu gwybodaeth a'u profiadau. Mae'r sesiynau hyn wedi'u cynllunio i ddarparu dysgu ar y cyd digyfaddawd, effeithiol ac arloesol. Cefnogir myfyrwyr i ddarganfod mewnwelediadau newydd a meddwl yn wahanol am sut i fynd i'r afael â heriau sy'n dod i'r amlwg ac yn barhaus sy'n ymwneud ag Rheoli Newid A Newid Sefydliadol.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I archebu ewch i'r siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Portffolio - Cofnod dysgu a Dyddlyfr

Dyddiad cyflwyno’r asesiad yw 12 Awst 2022.

 

Ffioedd a chyllid

£50

dyddiadau cyrsiau

Mae’r cwrs hwn yn dechrau ar 6 Mehefin 2022. Bydd sesiwn gynefino wyneb yn wyneb gwirfoddol yn cael ei chynnal ar y campws ar 1 Mehefin 2022 rhwng 6pm ac 8pm .  Cynhelir y sesiwn ar-lein fyw orfodol gyntaf ar 7 Mehefin 2022 rhwng 6pm ac 8pm.  Cynhelir yr ail sesiwn ar-lein fyw orfodol ar 19 Gorffennaf 2022 rhwng 6pm ac 8pm.