(Cwrs Byr) Rheoli perfformiad

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 4 wythnos
 • Lleoliad Ar-lein
Smartly dressed person making notes on a document

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae deall y defnydd strategol o reoli perfformiad i hyrwyddo a gwella effeithiolrwydd gweithiwr yn faes sgil a gwybodaeth allweddol mewn oes lle mae sefydliadau yn wynebu newidiadau mawr, cymhleth a rhyngddibynnol lle mae'r hyn oedd yn sicr yn nhermau modelau busnes, grymoedd y farchnad a galluoedd sy'n ofynnol gan ddoniau bellach yn ofer.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r cwrs hwn yn cynnig dull strwythuredig o gefnogi unigolion wrth iddynt hwy a'u sefydliadau groesi'r heriau presennol i alluogi sefydliad i ryddhau ei bŵer a'i berfformiad trwy ryddhau potensial llawn ei weithwyr unigol.
 • Bydd myfyrwyr yn dysgu sgiliau i adolygu, asesu, dadfriffio a datblygu gweithwyr.
 • Bydd myfyrwyr yn cynyddu eu gallu i ddarparu rheolaeth tîm effeithiol, a darparu eu sefydliad â'r offer a'r technegau sydd eu hangen i ymateb yn fwy effeithiol i hwyluso lefelau uchel o effeithiolrwydd gweithwyr.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â'r canlynol:

 • Cyflwyniad i Ddadansoddi Perfformiad
 • Gwerthfawrogi pobl trwy’r broses rheoli perfformiad
 • Ymarfer rheoli perfformiad
 • Sut i gynnal sgyrsiau anodd a delio â thanberfformio

Bydd dilyn y cwrs hwn yn golygu:

 • 16 awr o Oriau Dysgu ac Addysgu wedi’u hamserlennu
 • 2 awr o ddosbarthiadau Ymarferol
 • 82 awr o Astudiaeth Annibynnol dan Arweiniad

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn; dim ond diddordeb yn y pwnc!

Os hoffech chi ddysgu mwy am ddyddiadau’r cwrs hwn yn y dyfodol, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Bydd gofyn i fyfyrwyr gwblhau fforwm trafod ar-lein ar bob pwnc a gyflwynir yn wythnosol. Bydd y fforymau yn galluogi myfyrwyr i fyfyrio a dangos yr hyn a ddysgwyd. Bydd log dysgu a myfyrdodau myfyrwyr ar drafodaethau am y pynciau gwahanol bob wythnos yn cyfuno i greu’r asesiad.  Y lleiafswm ar gyfer cyfanswm y nifer geiriau yw 2,000 o eiriau.

Ffioedd a chyllid

£50

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau'r cwrs

I gael ei gadarnhau