(Cwrs Byr) Rhifedd Hyderus

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 6 wythnos
 • Lleoliad Ar-lein
Female student

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i godi eich hyder wrth ddefnyddio mathemateg... boed chi’n dychwelyd i astudio ar ôl cyfnod i ffwrdd, neu eich bod ar fin dechrau yn y brifysgol neu’n ystyried gwneud cwrs proffesiynol neu ran amser.

Prif nodweddion y cwrs

 • Paratoi ar gyfer pynciau sydd â chynnwys mathemategol
 • Meithrin hyder mewn defnyddio mathemateg i ddatrys problemau
 • Datblygu dealltwriaeth mewn sgiliau mathemategol allweddol
 • Deall a datblygu datrys problem gymhwysol
 • Cyfle i feithrin eich hyder er mwyn i chi gyflawni eich potensial

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Gweithdrefnau rhifyddeg sylfaenol
 • Cyfrifianellau (Sut i ddefnyddio)
 • Ffactorau a rhifau cysefin
 • Pŵerau
 • Esbonyddol a Logarithmau
 • Cymarebau a chanrannau
 • Ffracsiynau
 • Ystadegau
 • Graffiau
 • Algebra
 • Trigonomeg

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n:

 • Eisiau datblygu eu hyder mewn defnyddio sgiliau mathemategol
 • Yn dechrau yn y brifysgol ym mis Medi (waeth pa Brifysgol)
 • Yn pontio rhwng astudiaeth prifysgol lefel 3 a 4
 • Yn ystyried cychwyn cwrs rhan-amser neu broffesiynol ond ddim yn 100% oherwydd cymwysterau isel
 • Unrhyw un sydd eisoes wedi gwneud cais o Brifysgol ond angen cynyddu eu graddau mynediad
Y dyddiad cau ar gyfer cadw lle ar y cwrs hwn yw wythnos cyn y dyddiad dechrau. Os hoffech chi ddysgu mwy am ddyddiadau’r cwrs hwn yn y dyfodol, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk
 
 
 

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad un: Cwis Ar-lein (pwysoli 10%)
 • Asesiad dau: Portffolio (pwysoli 90%)

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau cyrsiau

30 Ionawr 2023

17 Ebrill 2023

26 Mehefin 2023