(Cwrs Byr) Sefydliadau Blaenllaw Mewn Cyfnod o Argyfwng Byd-Eang

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 6 wythnos
 • Lleoliad Ar-lein
Close up of hands gesticulating, in front of a laptop, pen and notebook.

Pam dewis y cwrs hwn?

Amcan y cwrs yw ymgysylltu â'n cymuned leol ac ehangach ynghylch llwyddo mewn cyfnodau o argyfwng, megis y sefyllfa COVID-19 bresennol. Bydd y cwrs yn tynnu sylw at y rôl gydweithredol sydd gan y diwydiant â'r byd academaidd i chwarae mewn darparu llwyddiant i'r gymuned gyfan.

Prif nodweddion y cwrs

 • Ar hyn o brydmae'r byd yn newid yn gyflym ac mae angen i fusnesau fod yn hyblyg a gallu ymateb i'r datblygiadau hyn er mwyn sicrhau llwyddiant yn y dyfodol.
 • Mae'r sefyllfa COVID-19 bresennol yn rhoi cyfle delfrydol i ymestyn datblygiad personol drwy ennill gradd mewn busnes neu bwnc sy'n gysylltiedig â busnes. 
 • Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rai o'r materion sy'n achosi heriau i fusnesau, a strategaethau posib ar gyfer datblygu gwytnwch busnesau yn ystod cyfnodau anodd
 • Mae'r modiwl wedi'i ddylunio i fod yn galonogolyn agored i'r holl ddysgwyr ac adlewyrchu natur newidiol y tirlun iechyd cyhoeddusyn enwedig mewn argyfwng byd-eang.  
 • Drwy gymryd rhanefallai bydd myfyrwyr yn chwilfrydig ac yn magu hyder yn eu galluoedd academaidd personol.

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Cynhelir y cwrs am chwe wythnosgan ei fod ar-lein ac i ganiatáu hyblygrwydd wrth i fesurau pellach cymdeithasol ddechrau llacio.
 • Ymgysylltir â myfyrwyr ar ddydd LlunMercher a Gwener am 5.30pm. Bydd bob dydd Llun yn cychwyn gyda fideo byw 20-30 munud gyda thiwtor a myfyrwyr, a bydd yn cynnwys trafodaeth
 • Bydd gweithgareddau ar gyfer myfyrwyr yn cael eu huwchlwytho i'w cwblhau ganddynta'u huwchlwytho i fforwm trafod. 
 • Bydd dydd Mercher a Gwener hefyd yn cynnwys deunydd fideo (20-30 munudond wedi ei recordio ymlaen llaw) ac yn cynnwys gweithgareddau i'w cwblhau gan fyfyrwyr. 

Addysgu ac Asesu

Asesiad 250 gair yn y fforwm trafod. 

Ffioedd a chyllid

Am Ddim

Dyddiadau cyrsiau

Am ddyddiadau'r cwrs cysylltwch gyda enterprise@glyndwr.ac.uk 

TypeError: Cannot call method "getContent" of null