(Cwrs Byr) Sgiliau Cyfathrebu Busnes

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 4 wythnos
 • Lleoliad Dysgu Cyfunol
Woman standing in front of whiteboard

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs hwn yn cynnig dull strwythuredig i fyfyrwyr o gefnogi unigolion wrth iddyn nhw a'u sefydliadau drawslinio’r heriau cyfredol o amgylchedd busnes sy’n newid yn gyflym lle mae gofyn i arweinwyr busnes gyfathrebu’n effeithiol i osgoi gwrthdaro a rheoli diwylliant sefydliadol ystwyth.

Prif nodweddion y cwrs

 • Astudio arlein.
 • Dysgwch sgiliau cyfathrebu busnes effeithiol i roi'r offer a'r technegau sydd eu hangen ar eich sefydliad i gyfathrebu'n fwy effeithiol â'u rhanddeiliaid allweddol.
 • Archwiliwch deallusrwydd emosiynol, siarad cyhoeddus, sgiliau cyflwyno a chyfathrebu corfforaethol.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â'r canlynol:

 • Cyflwyniad i Busnes a Chyfathrebu
 • Y grefft o gydweithredu a gwaith tȋm: Ymwybyddiaeth a deallusrwydd emosiynol
 • Cyfathrebu cyhoeddus a cyhymdeithasol: Siarad cyhoeddus, sgiliau cyflwyno a chyfathrebu corfforaethol
 • Cyfathrebu ysgrifenedig a darllen rhwng y llinellau

Bydd ymrwymo i’r cwrs hwn yn golygu:

 • 16 awr o Ddysgu wedi’u trefnu ac Oriau Dysgu
 • 2 awr o ddosbarthiadau Ymarferol
 • 82 awr o Astudiaeth Annibynnol dan Arweiniad

 

Addysgu ac Asesu

Bydd gofyn i fyfyrwyr gwblhau fforwm trafod ar-lein ar bob pwnc a gyflwynir yn wythnosol. Bydd y fforymau yn galluogi myfyrwyr i fyfyrio a dangos yr hyn a ddysgwyd. Bydd log dysgu a myfyrdodau myfyrwyr ar drafodaethau am y pynciau gwahanol bob wythnos yn cyfuno i greu’r asesiad.  Y lleiafswm ar gyfer cyfanswm y nifer geiriau yw 2,000 o eiriau.  Dyddiad cyflwyno’r asesiad yw 13eg Mai 2022.

Ffioedd a chyllid

£50

Dyddiadau'r cwrs

Bydd y cwrs hwn yn dechrau ar 4ydd Ebrill 2022 ac yn gorffen ar 2il Mai 2022.  Bydd gan y cwrs hwn gyfnod cynefino wyneb yn wyneb ar y campws o 30ain Mawrth 2022 o 6yh tan 8yh.  Bydd y sesiwn fyw ar-lein ar gyfer y cwrs hwn yn digwydd ar 5ed Ebrill 2022 o 6yh tan 8yh.