(Cwrs Byr) Taflu Cerameg

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 8 wythnos
  • Lleoliad Wrecsam
Close up of hands on a potters wheel

Pam dewis y cwrs hwn?

Ydych chi wastad wedi bod eisiau cael tro ar olwyn crochenwaith? Mae ein cwrs deg wythnos yn mynd â chi trwy hanfodion paratoi a chanoli’r clai i sut i daflu eich powlenni a’ch llestri eich hun. Dan arweiniad ceramegwyr proffesiynol, cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau a chynhyrchu gwrthrychau i’w defnyddio adref.

Prif nodweddion y cwrs

  • Sesiynau ymarferol yn ein gweithdai yn Ysgol Gelf Stryt y Rhaglaw.
  • Astudio amrywiaeth o dechnegau cerameg.
  • Dylunio a chynhyrchu eich creadigaethau personol eich hun.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i rai o brosesau taflu cerameg ar olwyn crochenwaith. Bydd y cyfranogwyr yn cael eu tywys trwy amrywiaeth o ddulliau cerameg, o baratoi’r clai amrwd i ddarnau wedi’u gwydro terfynedig.

Cewch arweiniad i gynhyrchu eich syniadau dylunio eich hun gan ddefnyddio dulliau arbrofol wedi’u harwain gan arddangosiadau.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Archebwch nawr ar gyfer Gorffennaf

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu talu’n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

Addysgu ac Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU.  

 

Ffioedd a chyllid

£165

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn diwyg mawr.

dyddiadau cyrsiau

Bydd y cwrs byr 8 wythnos hwn yn rhedeg ar nos Lun, nos Fawrth, nos Fercher a nos Iau bob wythnos rhwng 6pm-8:30pm yn y blociau canlynol ar draws y flwyddyn:

Bloc 3

Dydd Llun 25ain Ebrill 2022 - Dydd Llun 20fed Mehefin 2022 (wedi'i archebu'n llawn)

Dydd Mawrth 26ain Ebrill 2022 - Dydd Mawrth 14fed Mehefin 2022 (wedi'i archebu'n llawn)

Dydd Mercher 27ain Ebrill 2022 - Dydd Mercher 15fed Mehefin 2022 (wedi'i archebu'n llawn)

Dydd Iau 28ain Ebrill 2022 - Dydd Iau 23ain Mehefin 2022 (wedi'i archebu'n llawn)

Bloc 4

Dydd Llun 4ydd Gorffenaf 2022 - Dydd Llun 22ain Awst 2022 (wedi'i archebu'n llawn)

Dydd Mawrth 5ed Gorffenaf 2022 - Dydd Mawrth 23ain Awst 2022 (wedi'i archebu'n llawn)

Dydd Mercher 6ed Gorffenaf 2022 - Dydd Mercher 24ain Awst 2022 (wedi'i archebu'n llawn)

Dydd Iau 7fed Gorffenaf 2022 - Dydd Iau 25ain Awst 2022 (wedi'i archebu'n llawn)