(Cwrs Byr) Ysgrifennu hyderus

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 6 wythnos
 • Lleoliad Ar-lein
Students in Scale up room

Pam dewis y cwrs hwn?

A ydych chi'n anhyderus wrth ysgrifennu, neu ydych chi'n paratoi i ymgeisio ar gyfer astudio ar lefel addysg uwch? Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i wella eich sgiliau academaidd gan ganolbwyntio'n benodol ar y sgiliau sydd eu hangen i oresgyn asesiadau ysgrifenedig.

Prif nodweddion y cwrs

 • Datblygwch eich hyder wrth ysgrifennu.
 • Gwybod sut i strwythuro'ch gwaith a pharatoi ar gyfer aseiniadau ysgrifenedig.
 • Rhowch y blaen ar fynd i addysg uwch neu wella'ch sgiliau presennol.
 • Astudio am ddim ar-lein.

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Gorbryder wrth ysgrifennu a methu ag ysgrifennu
 • Ymchwil, darllen a chymryd nodiadau
 • Ysgrifennu dyddiadur ac ysgrifennu rhydd
 • Cynllunio eich ysgrifennu
 • Arddull ysgrifennu
 • Adolygu, golygu a phrawf ddarllen eich ysgrifennu

Gofynion mynediad a gwneud cais

I wneud cais am y cwrs, ewch i'r siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Bydd 2 asesiad ysgrifennu darnau byr; y cyntaf yn adlewyrchu ar eich hyder wrth ysgrifennu ar gychwyn y cwrs, a'r ail yn adlewyrchu ar eich cynnydd ar ddiwedd y cwrs.  Mae Asesiad Un yn ddarn ysgrifennu 250 gair ac mae'n cyfrif am 25%, ac mae Asesiad Dau yn ddarn ysgrifennu 500 gair ac mae'n cyfrif am 75%.

Ffioedd a chyllid

Mae'r cwrs hwn yn rhad am ddim.

Dyddiadau cyrsiau

Cwrs 1: Yn dechrau’r wythnos 7 Chwefror 2022 tan yr wythnos sy’n gorffen 18 Mawrth 2022
Cwrs 2: Yn dechrau’r wythnos 15 Ebrill 2022 tan yr wythnos sy’n gorffen 3 Mehefin 2022
Cwrs 3: Yn dechrau’r wythnos 13 Mehefin 2022 tan yr wythnos sy’n gorffen 22 Gorffennaf 2022
Cwrs 4: Yn dechrau’r wythnos 1 Awst 2022 tan yr wythnos sy’n gorffen 9 Medi 2022