Mae ein cyrsiau gradd yn canolbwyntio ar yrfaoedd ac yn seiliedig ar eich helpu i gyflawni'ch potensial. Byddwch yn rhan o brifysgol sydd yn 1af yng Nghymru a Lloegr am foddhad myfyrwyr (Canllaw Prifysgol Cyflawn 2023).

10 uchaf yn y DU am ansawdd addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide 2023)

A group of students working in The Study

Cyrsiau sy'n cyflawni potensial

Trwy gysylltiadau cryf â diwydiant, rydym yn sicrhau bod pob un o'n cyrsiau wedi'u cynllunio i sicrhau eich bod yn cael y sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa yn eich dewis faes.

Cael teimlad ar astudio a bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn un o'n digwyddiadau.

Maes pwnc