Mae ein cyrsiau gradd yn canolbwyntio ar yrfaoedd ac yn seiliedig ar eich helpu i gyflawni eich potensial. Drwy gysylltiadau cryf â diwydiant rydym yn sicrhau bod pob un o'n cyrsiau wedi'u cynllunio i sicrhau eich bod yn cael y sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa yn eich dewis faes.

2il yn y DU am Fodlondeb Addysgu (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2022)

A group of students working in The Study

Cyrsiau sy'n cyflawni potensial

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein a Covid-ddiogel, ar y campws a gynlluniwyd i ateb eich cwestiynau a rhoi cipolwg i chi ar astudio a byw ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Maes pwnc