Ewch ymhellach yn eich gyrfa gyda gradd ôl-raddedig. Datblygwch sgiliau a gwybodaeth uwch i'ch helpu i gyrraedd eich potensial.

1af yng Nghymru a Lloegr am foddhad myfyrwyr (Canllaw Prifysgol Cyflawn 2023).

A student using a laptop

Cyrsiau sy'n cyflawni potensial

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein a Covid-ddiogel, ar y campws a gynlluniwyd i ateb eich cwestiynau a rhoi cipolwg i chi ar astudio a byw ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Maes pwnc