Ewch ymhellach yn eich gyrfa gyda gradd ôl-raddedig. Datblygwch sgiliau a gwybodaeth uwch i'ch helpu i gyrraedd eich potensial.

Ail yn y DU am ei hansawdd addysgu yn Canllaw Prifysgolion Da'r Times a'r Sunday Times 2022.

A student using a laptop

Cyrsiau sy'n cyflawni potensial

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein a Covid-ddiogel, ar y campws a gynlluniwyd i ateb eich cwestiynau a rhoi cipolwg i chi ar astudio a byw ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Maes pwnc