Ymholiadau cyffredinol

Gwnewch ymholiad am y brifysgol.

E-BOSTIWCH RECEPTION@GLYNDWR.AC.UK

GALWCH 01978290666

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg neu Saesneg.
We welcome calls in Welsh or English.

Postgraduate students studying

Ymholiadau cyrsiau

E-BOSTIWCH ENQUIRIES@GLYNDWR.AC.UK

GALWCH 01978293439

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg neu Saesneg.
We welcome calls in Welsh or English.

Cyfryngau cymdeithasol

Cysylltwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol.