Cadw ein campwsyn ddiogel

Dros yr wythnosau diwethaf, mae rhai cyfyngiadau wedi'u codi gan Lywodraeth Cymru ac o heddiw ymlaen, 28 Chwefror, nid yw'n ofyniad cyfreithiol mewn mannau cyhoeddus dan do mwyach ac eithrio lleoliadau gofal iechyd, trafnidiaeth gyhoeddus a mannau manwerthu. Mae hyn yn golygu nad oes angen wynebau mwyach mewn mannau cyhoeddus dan do o amgylch ein campysau, ond anogir pobl i barhau i wisgo wynebau os yw'n well ganddynt.

Fodd bynnag, nid yw coronafeirws wedi diflannu ac mae'n rhaid i bawb barhau i weithio gyda'i gilydd i helpu i atal lledaeniad y feirws a chadw cymuned ein prifysgol yn ddiogel.

O 28 Chwefror, bydd arwyddion sy'n gysylltiedig â Covid yn dechrau cael eu dileu. Yr un ffordd ac ni fydd unrhyw sticeri mynediad yn cymryd mwy o amser i'w tynnu, felly byddant yn aros yn eu lle ond ni fydd yn cael eu gorfodi. Bydd gorsafoedd diheintio dwylo yn aros yn eu lle ac anogir staff a myfyrwyr i'w defnyddio fel rhan o arferion hylendid da.

Bydd monitorau CO2 yn parhau i fod ar waith ar draws gwahanol fannau a byddant yn rhoi sicrwydd ychwanegol bod ansawdd yr aer yn dda.