DyddiadauTymor

Dyddiadau Tymor 2022/23

Semester Un

Dydd Llun 26 Medi 2022 i ddydd Gwener 27 Ionawr 2023

Semester Dau

Dydd Llun 06 Chwefror 2023 i ddydd Gwener 26 Mai 2023

Cyfnod yr Haf

Dydd Llun 29 Mai 2023 i fis Medi 2023 i'w gadarnhau

 

Gwyliau

Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022 i ddydd Gwener 6 Ionawr 2023 - bydd myfyrwyr yn cael toriad gaeaf o dair wythnos

Dydd Llun 3 Ebrill 2023 i ddydd Gwener 14 Ebrill 2023 - bydd myfyrwyr yn cael toriad gwanwyn sefydlog o bythefnos