Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae gennym strwythur ffioedd haenog sy’n golygu fod y ffioedd yr ydych yn eu talu yn dibynnu ar ba radd yr ydych yn ei ddewis. Rydym yn cynnig llwybrau astudio llawn amser a rhan-amser.

Mae'n bosib gallwch chi fenthyg hyd at £17,489 i astudio ar lefel gradd meistr addysgiadol. Edrychwch ar ein hadran Cyllid Ôl-raddedig am fwy o wybodaeth.

Ffioedd Ôl-raddedig Addysgiadol

Llawn Amser2021/222022/23
MA, MSc, MRes (bil am 1 flwyddyn yn unig)  £5940 £5940
Eithriadau    
MBA (bil am 1 flwyddyn yn unig) £11000 £11000
MBA (Traethawd Hir yn unig) £3000 £3000
MRes Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol £7950 £7950
MRes Ymchwil Clinigol Cymhwysol £7950 £7950
MSc Ymarfer Clinigol Uwch £7250 £7950
MRes Anthropoleg Fforensig £7950 £7950
MSc Gwyddor Biofeddygol £7950 £7950
MRes Cemeg Dadansoddol a Fforensig £7950 £7950
MRes Anthropoleg Fforensig & Bioarchaeoleg £7950 £7950
MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol   £7950
Rhan Amser    
MA/MSc/MRes - yn ymgorffori PGCert and PGDip (bil blynyddol am ddwy flynedd) £2975 £2975
Ffi modiwl safonol fesul 10 credyd £500 £500
Traethawd hir yn unig (myfyrwyr mynediad uniongyrchol) £2875 £2875
Eithriadau: Ôl-raddedig Rhan-amser    
MBA £5500 £5500
MA Addysg Cymru £6500 £6500
MA Rheolaeth Adnoddau Dynol (bil bob blwyddyn am 2 flynedd) £4100 £4495
MRes Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol /MSc Gwyddor Biofeddygol /MRes Ymchwil Clinigol Cymhwysol (bil blynyddol am 2 flynedd) £3975 £3975
MRes Anthropoleg Fforensig & Bioarchaeoleg/MRes Cemeg Ddadansoddol a Fforensig £3975 £3975
Tystysgrif OR Addysg Uwch £2250 £3495
Rhaglenni Ar-lein PGW Modiwl £500 fesul 20 credyd (£ 6000 ar gyfer y rhaglen lawn) Modiwl £500 fesul 20 credyd (£ 6000 ar gyfer y rhaglen lawn)
MSc Ymarfer Clinigol Uwch (bil bob blwyddyn am 3 flynedd) £2432 £2432
MSc Seicoleg (Trosiad)  £3225 £4495 (bil blynyddol am ddwy flynedd)
MA Gwaith Ieuencid a Chymuned / MA Astudiaethau Ieuenctid a Chymuned (bil flynyddol am 3 mlynedd) £1980 £1980

Ffioedd Ôl-raddedig Ymchwiliol

Ymchwil (MPhil/PhD) (Gwobr Prifysgol Gaer)2021/222022/23
MPhil/PhD Llawn amser £4500 £4500
MPhil/PhD Rhan-amser £2250 £2250
Ymchwil (MPhil/PhD) gwobrau Prifysgol Cymru (yn parhau)    
MPhil/PhD Llawn amser £4,250 £4,250
MPhil/PhD Rhan-amser - Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thecnoleg (Grŵp B) £3,200 £3,200
MPhil/PhD Rhan-amser - Iechyd a Lle, Seicoleg, Mathemateg ac Ystadegau, Amgylchedd Adeiledig a Chyfrifiadura (Grŵp C) £2,750 £2,750
MPhil/PhD Rhan-amser - Astudiaethau Busnes a Gweyddu, Gwyddorau Cymdeithasol, Dyniaethau, Ieithoedd a Chyfathrebu Torfol, Celf, Dylunio a Chelfyddydau Perfformio, Addysg (Grŵp D) £2,450 £2,450
Ffi Ysgrifennu/Arholiad £650 £650
Ffi Ailgyflwyno Thesis  £700 £700
Doethuriaeth Broffesiynol Iechyd a Gofal Cymdeithasol £650 fesul 30 credyd – mwyafswm o 120 credyd £2,600 £2,600
Doethuriaeth Broffesiynol Addysg £650 fesul 30 credyd – mwyafswm o 120 credyd £2,600 £2,600

 

 

Os hoffech gyngor pellach am yr union ffioedd a chyllid a fydd ar gael i chi, mae gan ein hadrannau cyllid israddedig ac ôl-raddedig mwy o wybodaeth.

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o bryd mae ffioedd yn daladwy, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau'r brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn drwy’r linc isod:

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2021-2022

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2022-2023