Os nad ydych yn cyllido'ch astudiaethau drwy benthyciadau myfyriwr a/neu bwrsariaethau, mae yna wybodaeth isod ar sut i dalu'ch ffioedd dysgu:

Pwyntiau allweddol ar sut i dalu:

 • Mae'n rhaid bod gennych chi eich rhif Adnabod Myfyriwr a'ch manylion banc myfyiwr ar gyfer pob opsiwn talu.
 • Nid ydym, bellach, yn derbyn taliadau arian parod.
 • Rydym yn derbyn Cardiau debyd (Visa, MasterCard, Maestro, Delta, Solo a VISA Electron), Cardiau credyd (VISA a MasterCard yn unig) a sieciau Sterling.
 • Os ydych yn fyfyriwr Ysgol Rheolaeth Gogledd Cymru Ar-lein, peidiwch â thalu drwy'r Siop Ar-lein neu TransferMate. Mewngofnodwch i E:Vision i wneud taliad.
Myfyrwyr y DU a'r UEMyfyrwyr rhyngwladol

Opsiwn 1 (ein ffordd ffafriol o dalu): Ar-lein

Y ffordd fwyaf effeithlon a diogel i dalu yw ar-lein drwy'r Siop Ar-lein 

Opsiwn 1 (ein ffordd ffafriol o dalu):  Trosglwyddiad banc drwy PaytoStudy i mewn i Gyfrif y Brifysgol

Gwyddom geir ein myfyrwyr rhyngwladol yn aml eu dal allan gan ffioedd trosglwyddo blinderus wrth dalu eu ffioedd dysgu. Dyna pam y gwnaethom ni ymuno â system ar-lein TransferMate i'w gwneud yn haws ac yn rhatach i chi dalu eich ffioedd a'ch llety myfyrwyr.

Cliciwch yma i dalu drwy TransferMate.

 

Opsiwn 2: Taliad ar-lein gyda cherdyn

Cliciwch yma i dalu ar-lein 

 
Os oes angen ichi newid manylion eich cerdyn credyd/debyd, gallwch wneud hynny ar ein system taliadau ar-lein.

Pwyntiau allweddol ar bryd i dalu:

 • Talwch y ffi cyfan, neu os yw'r ffi'n fwy na £1,000, yna talwch mewn tri rhandaliad fel a ganlyn:
  • Taliad cyntaf erbyn Hydref 31
  • Ail daliad erbyn Ionawr 31
  • Trydydd taliad erbyn Ebrill 30
 • Bydd ffioedd ar gyfer cyrsiau sydd â dyddiadau cychwyn amrywiol, gan gynnwys rhaglenni Ôl-raddedig, yn destun i ddyddiadau gwahanol a byddwch yn derbyn manylion am hyn cyn y dyddiad cofrestru.
 • NID YW'r dyddiadau hyn yn berthnasol i fyfyrwyr Rhyngwladol. Dylai myfyrwyr gyfeirio at eu llythyr cynnig/Rheoliadau Ffioedd Dysgu Rhyngwladol.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm cyfrifon derbyniadwy ar 01978 293162 neu gyrrwch e-bost i accountsreceivable@glyndwr.ac.uk

Am gyngor cyllid myfyrwyr, cysylltwch â'r adran Cyngor Arian a Chyllid Myfyrwyr ar 01978 293295 neu gyrrwch e-bost i funding@glyndwr.ac.uk