Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau'r Brifysgol are gyfer 2022/23

DU (ac Iwerddon ar gyfer Llety)

 

 LLA/RHAIR/ORSwmArallManylion
Gwobr ymadawr gofal Llawn-amser IR £1000   Wedi'i dalu mewn 2 ran i'r myfyriwr sy'n bodloni meini prawf y sawl sy'n gadael gofal, ac yn gyfyngedig mewn nifer i 10 dyfarniad.
Ymadawyr Gofal/ymadawedig lle NAD YW'r awdurdod lleol yn sybsideiddio llety Llawn-amser  IR   Gostyngiad o 50% mewn rhent Yn gynfyngiedig i 5 ar sail "y cyntaf i'r felin".
Gwobr Llety Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon Llawn-amser IR £500 Gostyngiad o 25% mewn rhent. Uchafswm o 10, ac mae'n berthnasol i lety PGW yn unig, gweler Ireland Accommodation Offer T&Cs. (dim ond ar gael yn Saesneg)
Cytundeb dilyniant Gwobr llety Llawn-amser IR £500 Gostyngiad o 25% mewn rhent 25% oddi ar lety Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i'r rhai o ysgolion neu golegau sydd â Chytundeb Dilyniant PGW. Mae'r gostyngiad hwn ar gael ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio yn unig. Mae uchafswm o 50 o ysgoloriaethau ar gael, ar sail y cyntaf i'r felin. Penderfynir ar hyn erbyn y dyddiad y mae ymgeisydd unigol yn derbyn cynnig PGW yn gadarn i astudio. Blwyddyn 1af yn unig.
Ysgoloriaeth Cyfle Cenhedlaeth Gyntaf Llawn-amser IS £1,000 Gostyngiad o 25% mewn rhent Gwobr ariannol o £1000, a 25% oddi ar lety Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i'r rhai sydd y cyntaf yn eu teulu i fynd i'r Brifysgol. Mae'r dyfarniad a'r gostyngiad hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio yn unig. Mae uchafswm o 10 ysgoloriaeth ar gael. Bydd dyfarniadau'n cael eu gwneud yn seiliedig ar ddatganiadau o ddiddordeb a anfonir at admissions@glyndwr.ac.uk ar ôl i ymgeisydd dderbyn yn gadarn gynnig PGW i astudio. Blwyddyn 1af yn unig.
Gwobr Llety Pwrpasol Llawn-amser IS   Gostyngiad o 25% mewn rhent Gostyngiad o 25% yn y rhent ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio. Mae uchafswm o 30 o ddyfarniadau ar gael, a'r Swyddfa Llety sy'n dyrannu dyfarniadau. Blwyddyn 1af yn unig.
Ysgoloriaeth Ran Amser sy'n hanu o Gymru Rhan-amser IS £1,875  

Atodol i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru sy'n gwneud cais am fenthyciad SLC o £2,625 a'r bwlch o £1,875 i'r ffi dysgu a gredydir gan PGW. I'w ddyfarnu i unrhyw fyfyriwr sy'n byw yng Nghymru (fel y penderfynwyd gan Gyllid Myfyrwyr Cymru).

Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Raddedigion Glyndŵr Llawn-amser / Rhan-amser  OR   Gostyngiad o 20% ar gyfer gostyngiad 1af, 2.1 a 2.2 ac ar gyfer rhaglenni ar-lein PGW gostyngiad o 10% Gyda gwaharddiadau ar gyfer rhai mathau o gwrs, gweler y termau a thelerau. Gweler Rheoliadau Ysgoloriaethau Ôl-raddedig.
Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Llawn-amser IR   25% oddi ar lety PGW Yn gynfyngiedig i 5 ar sail "y cyntaf i'r felin". Blwyddyn 1af yn unig.
Gofalwyr ifanc Llawn-amser IR £1,000   Blwyddyn 1af yn unig
Ysgoloriaethau newid gyrfa neu golli gyrfa Llawn-amser / Rhan-amser  IR £1,000   Dyfarniad arian parod o £1000, i'r rhai sydd wedi colli eu swydd neu wedi mynd yn ddi-waith yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae'r wobr hon ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio yn unig. Mae uchafswm o 10 dyfarniad ar gael. Bydd dyfarniadau'n cael eu gwneud yn seiliedig ar ddatganiadau o ddiddordeb a anfonir at admissions@glyndwr.ac.uk ar ôl i ymgeisydd dderbyn yn gadarn gynnig PGW i astudio. Blwyddyn 1af yn unig.
Bwrsariaeth cymorth i deuluoedd  Llawn-amser / Rhan-amser IR £1,000   Bwrsari o £1,000 y flwyddyn i helpu gyda chostau gofal plant. Myfyrwyr â phlant cyn oed ysgol sy'n gymwys. Mae hyd at 10 bwrsariaeth ar gael. Blwyddyn 1af yn unig.