Group of students

Gyrfaeoedd

Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd PGW yn cynnig arbenigedd, adnoddau a chyfleoedd i ddarpar fyfyrwyr, myfyrwyr presennol a graddedigion sydd ar gael 24/7 drwy WGUconnect.

Mae ein holl gyrsiau yn llawn dop o gyfleoedd i ennill profiad ymarferol yn eich maes astudio. Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yw'r porth at gyngor ac arweiniad ynghylch gyrfaoedd, a chysylltiad uniongyrchol gydag Ymgynghorwyr Gyrfaoedd Addysg Uwch cymwys ac arbenigwyr cyflogadwyedd Addysg Uwch.

Rydym yn cynnig cymorth i lunio gyrfa, cyfleoedd gwaith yn cynnwys cynllun Llysgennad Myfyrwyr a, digwyddiadau cyflogadwyedd allgyrsiol, ysgrifennu CVs, datganiadau personol a cheisiadau am swydd. Fel y cartref ar gyfer addysg gyrfaoedd, gallwch ddod o hyd i offer addysg gyrfaoedd hunan gyfarwyddyd ac adnoddau dysgu i ddatblygu sgiliau a hyder. Mae WGUconnect yn broffil personol ar gyfer pob cam o'ch taith yrfaol, ar ôl i chi raddio.

Unwaith y byddwch wedi graddio o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, nid yw ein cymorth yn dod i ben. Rydym yn parhau i weithio gyda chi wrth i chi gymryd eich camau nesaf at waith, neu astudiaeth bellach am oes.

Gweithio gyda chyflogwyr i hysbysebu eu swyddi gwag a chyfleoedd, a'u helpu nhw i gysylltu â gweithlu brwdfrydig yn llawn myfyrwyr a graddedigion. Mae modd i gyflogwyr cysylltu â ni drwy WGUconnect. Tarwch olwg ar ein Polisi Gyrfaoedd Moesegol 2022.

Yn gysylltiedig â CHYMDEITHAS Y GWASANAETHAU CYNGOR AR YRFAOEDD I RADDEDIGION (AGCAS) sy'n hyrwyddo addysg, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaoedd, er budd y cyhoedd, sy'n cefnogi myfyrwyr a graddedigion addysg uwch i wneud newidiadau gwybodus a chyflawni eu gallu proffesiynol a gyrfaol. Rydym yn gweithredu o fewn/yn unol â Chod Moeseg a Safon Ansawdd Aelodaeth AGCAS.

 
Postgraduate students studying

Cyflogadwyedd wrth ei galon

Mae ein Fframwaith Graddedigion Glyndŵr wedi’i wreiddio yn ein cyrsiau i helpu myfyrwyr i ddatblygu’r agweddau, y priodoleddau a’r sgiliau i gyflawni eu dyheadau gyrfa a’u potensial proffesiynol.

Student working on tablet

Beth mae'n fyfyrwyryn ei feddwl