Students with the careers and employability team

Gyrfaeoedd

Profiad, adnoddau, a chyfleoedd i'ch helpu i wneud eich penderfyniadau gyrfaol a'ch cefnogi i ennill profiad sy'n ofynnol i gyflawni eich potensial. Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd wedi ei ddylunio i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd a phroffesiynol i ddarpar fyfyrwyr, myfyrwyr cyfredol a graddedigion. Mae hefyd yn gweithio â chyflogwyr i hyrwyddo eu swyddi gwag a chyfleoedd gwirfoddoli. P'un a ydych yn chwilio am waith rhan-amser wrth i chi astudio, cyfle i wirfoddoli yn ystod gwyliau neu swydd ar lefel raddedig wedi i chi gwblhau eich cwrs - bydd ein tîm yno i'ch cefnogi pob cam o'r ffordd.
A radio host at Calon FM

Sgiliau i fynd a chi'n bellach

Ennill profiad ymarferol yn eich maes pwnc a thu hwnt.

Student working on tablet

Beth mae'n fyfyrwyryn ei feddwl

Unwaith y byddwch wedi graddio o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, nid yw ein cymorth yn dod i ben. Fel un o'n graddedigion, gallwch barhau i ddefnyddio'r holl gymorth a chyfarwyddyd gyrfaol a oedd gennych yn fyfyriwr gyda ni.

Rydym yma i'ch cefnogi i gael swydd neu astudio ymhellach. Mae ein holl adnoddau wrth law i'ch helpu o roi cyngor gyda gwneud cais a chael cyfweliad i gyfarwyddyd ar eich camau nesaf. Gallwch barhau i gael cymorth drwy ein System Fewngofnodi i Gyn-fyfyrwyr WGUconnect