Boed chi'n chwilio i aros ar y campws neu mewn llety preifat, mae ein tîm preswylwyr a bywyd campws yma i'ch cefnogi a'ch helpu i wneud y mwyaf allan o'ch amser yn byw yn Wrecsam

Students walking through Wrexham

Edrychwch o gwmpas

Edrychwch o gwmpas Wrexham Village yn rhithiol

Students on a sofa in Wrexham village

Byw ar y campws

Lle gwych i aros, reit ar y campws.