Boed chi'n chwilio i aros ar y campws neu mewn llety preifat, mae ein tîm preswylwyr a bywyd campws yma i'ch cefnogi a'ch helpu i wneud y mwyaf allan o'ch amser yn byw yn Wrecsam.

Diweddariad diweddaraf: Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau am lety y flwyddyn nesaf. I'r rhai sydd eisoes wedi gwneud cais, cadwch lygad am gynigion ystafell ddiwedd mis Awst.

Byddwch yn rhan o'n cymuned

Byddwch yn rhan o'n cymuned - ar y campws, yn Wrecsam ac yng Ngogledd Cymru.

Students on a sofa in Wrexham village

Byw ar y campws

Lle gwych i aros, reit ar y campws.

Students walking through Wrexham

Edrychwch o gwmpas

Edrychwch o gwmpas Wrexham Village yn rhithiol