Mae symud i'r DU i astudio yn gam fawr, felly rydym ni eisiau cefnogi ein myfyrwyr rhyngwladol gymaint a fedrwn ni. I helpu allan, mae pleser gennym ni gynnig ein Pecyn Llety Rhyngwladol ar gyfer 2020/21. Bydd y pecyn yn cynnwys:

  • Llety sengl en-suite am 42 wythnos (2 wythnos am ddim er mwyn hunan-ynysu)
  • Wi-Fi am ddim gyda chymorth 24/7
  • Bocs croeso gyda gorchudd wyneb PGW
  • Cerdyn arlwyo £50 i ddefnyddio yn unrhyw allfa arlwyo PGW
  • Yswiriant Cynnwys*

Sut i wneud cais

  • Gwnewch gais ar gyfer eich llety Wrexham Village ar-lein
  • Gosodwyd y pecyn llety yn awtomatig a bydd ar gael pan rydych yn cyrraedd
  • Mae'r cynnig yn amodol ar argaeledd yn ein llety Wrexham Village yn unig felly argymhellir i chi gwarchod eich llety mor fuan â phosib.

Telerau ac Amodau

  • Mae'r cynnig dim ond yn gymwys i fyfyrwyr Rhyngwladol newydd sy'n ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam rhwng Medi 2020 a Mehefin 2021 ar gwrs gradd israddedig neu ôl-raddedig llawn amser.
  • Mae'r cynnig yn amodol ar argaeledd yn ein llety Wrexham Village.

 

 

Edrychwch ar ein llety ar y campws a sut i wneud cais am lety.*Beth sydd yn yr yswiriant cynnwys: Mae lladrad cerdded i mewn wedi'i gynnwys yn safonol (Heb gynnwys Twyll Ffonau Symudol a Cherdyn Credyd), Lleiafswm o £5,000 yn Yswiriedig am Yswiriant Holl Gynnwys Ystafell Myfyriwr ar sail tân, dwyn, llifogydd a difrod damweiniol, £1,000 o yswiriant Gliniaduron a Thabledi yn safonol, amnewidiad 24-awr ar Liniaduron a Thabledi unwaith mae cais wedi'i derbyn a'i setlo, Mae'r yswiriant yn weithredol 24/7 bob dydd y flwyddyn gan gynnwys yn ystod Cynadleddau'r Haf ac arosiadau, Gosodiadau a ffitiadau 'r perchennog (Rhwymedigaeth y deiliad) yswiriant hyd at £5,000, Yswiriant Rhwymedigaeth Bersonol hyd at £1m, Un polisi i sicrhau profiad cyson i bob myfyriwr.