Mae Wrexham Village yn cynnig llety pwrpasol, ar y campws i fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

YMGEISIWCH NAWR: Mae llety ar gael i fyfyrwyr newydd a phresennol yn Wrexham Village.

Mae Wrexham Village yn cynnwys:

 • 321 o ystafelloedd preifat en-suite - Gallwch ddewis ystafell Sengl en-suite neu Sengl+ en-suite (ystafell ychydig yn fwy gyda gwely 4 troedfedd - yn amodol ar argaeledd)
 • WiFi anghyfyngedig â phwyntiau cysylltu mewn ystafelloedd a mannau byw
 • Teledu sgrin fflat yn y gegin/mannau byw
 • Biliau gwasanaethau a thrwydded teledu gomunol wedi'u cynnwys yn y pris*
 • Mynediad diogel â cherdyn taro
 • Diogelwch/cynhaliaeth a TCC 24-awr ar y campws
 • Parcio diogel ac am ddim ar y campws
 • Golchdy a weithredi â cherdyn ar y safle
 • Staff cyfeillgar a hawdd i fynd at, ar gael gyda pholisi drws agored
 • Agos iawn i gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus - munudau i ffwrdd o orsafoedd trên a bws drwy gerdded
 • Parc adwerthu, archfarchnadoedd a chanol dref i gyd yn agos

*Mae'r drwydded teledu a chynhwysir yng nghost y llety yn gomunol, yn cyfro'r teledu yn y gegin/man fyw.

Making our Student Accommodation Covid Safe

Covid-19 - Community Responsibility Agreement

Prisiau

Prisiau presennol bob wythnos (2022/23)*

 • Ystafell Sengl en-suite - £115 bob wythnos (248 gan gynnwys dwy ystafell hygyrch)
 • Ystafell Sengl+ en-suite (ystafell ychydig yn fwy gyda gwely 4 troedfedd - yn amodol ar argaeledd) - £121 bob wythnos (69 ystafell)
 • Dwbl (argaeledd cyfyngedig) - £168 bob wythnos (4 ystafell)

Rydym angen rhagdaliad o £250 i ddiogelu eich ystafell.

contractau sydd ar gael.

 • Cytundeb Semester 2: 11/02/23 - 01/07/23

Cost yr wythnos 2023/24

£119.50 yr wythnos - ystafell sengl (248 gan gynnwys dwy ystafell hygyrch)

£124.50 yr wythnos - ystafell sengl + - ystafell ychydig yn fwy yn cynnwys gwely 4 troedfedd - yn amodol ar argaeledd (69 ystafell)

£171.50 yr wythnos - ystafell ddwbl - argaeledd cyfyngedig (4 ystafell)

Rydym angen rhagdaliad o £250 i ddiogelu eich ystafell.

Contractau sydd ar gael:

Cytundeb 40 wythnos: 23 Medi 2023 – 29 Mehefin 2024.

Cytundeb Semester 1: 23 Medi 2023 – 27 Ionawr 2024.

Cytundeb Semester 2: 03 Chwefror 2024 – 29 Mehefin 2024.Am fwy o wybodaeth ac i gadw lle, e-bostiwch accommodation@glyndwr.ac.uk neu galwch 01978 293344

I fyfyrwyr sy'n gwneud cais o Ogledd Iwerddon neu Weriniaeth Iwerddon

Cod Ymarfer Universities UK ar Reolaeth Tai Myfyrwyr


Mae Prifysgol Glyndŵr wedi ymrwymo i God Ymarfer Universities UK ar Reolaeth Tai Myfyrwyr ar gyfer ei safleoedd llety yn:

 • Campws Wrecsam
 • Campws Llaneurgain


Mae'r cod yn anelu i hysbysu ymarfer gorau dros ragor o agweddau rheolaeth gan gynnwys: Safonau Iechyd a Diogelwch; Trefniadau Cynhaliaeth a Thrwsio; Ansawdd Amgylcheddol; Partneriaethau Perchennog a Deiliaid; Lles Myfyrwyr ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

Mae yna broses cwynion allanol i'r Brifysgol yn bodoli mewn achosion ble dorrwyd y cod, mewn achosion ble mae cwyn heb ei ddatrys drwy'r Tîm Preswyl a Bywyd Campws neu brosesau cwynion Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Chodau Ymarfer UUK, gallwch fynd i uukcode.info