Mae Diwrnod Safle Trosedd proffil-uchel llwyddiannus Prifysgol Wrecsam Glyndŵr, yn dychwelyd am ei drydedd flwyddyn yn olynol y mis nesaf, ond bydd yn cael ei gynnal ar-lein yr amser hwn oherwydd y sefyllfa bresennol.

Darllenwch am yr argraffiad 2019 a’r argraffiad 2020, i gael blas ar sut mae'r Diwrnod Safle Trosedd wedi rhedeg yn y gorffennol. Mi fydd argraffiad ar-lein 2021 yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher 10fed Mawrth.

Mae darlithydd Andrew Crawford, sy'n dysgu ar y cwrs Plismona Proffesiynol BA (Anrh), a sefydlodd y Diwrnod Safle Trosedd, yn amlinellu'r hyn i'w ddisgwyl eleni:

“Mae’r Diwrnod Safle Trosedd, sy'n ffurfio fel asesiad ar gyfer nifer o gyrsiau, wedi dod yn digwyddiad reolaidd yn ein calendr, ond oherwydd y cyfyngiadau, bydd y ddigwyddiad eleni yn cymryd ffurf dirgelwch llofruddiaeth ‘whodunit’ ar-lein.

“Ar gyfer Diwrnod Safle Trosedd 2021, bydd gennym nifer o arbenigwyr wrth law yn ystod y dydd, byddant yn darparu arweiniad a chefnogaeth i'r tîm ymchwilio a chyfranogwyr, yn ogystal â bod ar gael i gynnig barn arbenigol wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen.”

Pwy fydd yn cymryd rhan?

  • Yr actorion sy'n chwarae'r prif rolau fydd myfyrwyr ail flwyddyn Celfyddydau Perfformio
  • Bydd myfyrwyr Cynhyrchu Teledu a Thechnoleg yn cynhyrchu'r mwyafrif o'r delweddau a ddefnyddir ar y diwrnod
  • Myfyrwyr Plismona blwyddyn gyntaf - byddant yn cyfweld tystion a phobl dan amheuaeth, yn gweithio gyda'r Swyddog Ymchwilio Uwch a chydweithwyr Gwyddoniaeth Fforensig
  • Swyddog Ymchwilio Uwch : DCI Alun Oldfield
  • Arbenigwr troseddeg ac ddarlithydd uwch: Dr Caro Gordon

Sut i gymryd rhan

Manylion i'w rhyddhau cyn bo hir...