Jam Gemau Byd Eang yn dychwelyd gyda safle cyntaf y DU wedi'i anelu at grewyr ifanc

Date: Dydd Mawrth Ionawr 24 2023

Bydd gamers o bob cwr o'r byd yn cael cyfle i greu gemau cyfrifiadurol newydd yn nigwyddiad creu gemau mwyaf y byd, sy'n cael ei gynnal fis nesaf ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. 

Bydd y brifysgol yn cymryd rhan yn y Jam Gemau Byd-eang (GGJ) am y degfed flwyddyn ar ddydd Gwener 3 Chwefror, ac mae'n un o'r prif ganolfannau byd-eang ar gyfer sefydliad GGJ. 

Nod y digwyddiad yw annog dyfeisgarwch, cydweithio ac arbrofi a chysylltu pobl o bob cwr o'r byd wrth iddyn nhw anelu at ddatblygu gemau fideo o'r dechrau i'r diwedd o fewn 48 awr. Does dim profiad yn angenrheidiol, ac mae'r digwyddiad yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gemau, dylunio a thechnoleg. 

Digwyddiad eleni fydd y mwyaf ers cyn y pandemig, gyda disgwyl i dros 800 o safleoedd yn fyd-eang gymryd rhan o o leiaf 110 o wledydd. 

Dywedodd Richard Hebblewhite, sy'n Drefnydd Rhanbarthol Byd-eang GGJ ac Arweinydd Rhaglen Datblygu Gemau, Dylunio Gêm a Chelf Gêm ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ei fod yn gyffrous ar gyfer y cynnyrch terfynol o GGJ eleni. 

"Rydyn ni'n hynod o gyffrous i gynnal Jam Gêm Byd-eang eleni, a fydd yn fwyaf i'r digwyddiad am ychydig flynyddoedd oherwydd effaith y pandemig. Dod â phobl greadigol at ei gilydd yw ein prif nod ac eleni mae yna fwrlwm cymunedol enfawr a synnwyr dwysach o ddisgwyl!," meddai Richard, sydd hefyd yn Arweinydd Pwnc Cyfrifiadura yn y brifysgol. 

"Rydyn ni'n falch o ddweud ein bod ni ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi bod yn cymryd rhan yn y GGJ nawr ers 10 mlynedd a ni oedd y safle cyntaf yng Nghymru i ymuno. Ers hynny, rydym wedi tyfu i fod yn rhan bwysig o sefydliad GGJ gyda chydlynu rhanbarthol byd-eang, a holl safleoedd y DU ac Iwerddon dan oruchwyliaeth ein tîm PGW. 

"Eleni rydym hefyd yn lansio safle Jam Gemau Fyd-eang cyntaf y DU Nesaf (GGJN) ochr yn ochr â'r digwyddiad jam traddodiadol. Mae'r digwyddiad GGJN wedi'i anelu'n benodol at blant a chrewyr ifanc (rhwng pump ac 16 oed), a bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi ac adeiladu tîm fel rhan o brofiad GGJ." 

Mae'r GGJ yn rhoi pwyslais pwysig ar waith tîm, yn ogystal â phobl sy'n gweithio gyda'r rhai nad ydynt wedi cwrdd â nhw o'r blaen o gefndiroedd gwahanol i annog meddwl creadigol, ac yn arwain at lu o gemau arloesol a gwreiddiol yn cael eu creu. 

Yn yr ŵyl y llynedd, llwyddodd 52 o gyfranogwyr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam i greu 12 o gemau gwahanol o fewn y cyfnod o 48 awr. Er, ar draws y byd, roedd safleoedd o 100 o wledydd yn cwmpasu 681 o leoliadau, gyda mwy na 33,000 o gyfranogwyr yn fyd-eang, a gynhyrchodd bron i 7,000 o gemau. 

I gael mwy o wybodaeth am y Jam Gêmau Byd-eang a digwyddiadau eraill ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr, cysylltwch â: games@glyndwr.ac.uk 

NODIADAU 

Safle Jam Gêm Byd-eang Swyddogol ar gyfer PGW: 
https://globalgamejam.org/2023/jam-sites/wrexham-glyndwr-university-ggj23  

Dolen i safle GGJN: 
https://globalgamejam.org/2023/jam-sites/wrexham-glyndwr-university-ggjnext23