Mae Muhammad yn Ymchwilydd Doethuriaeth mewn Rheolaeth a’r Gyfraith yn y Gyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd, wedi’i oruchwylio gan Dr Alexis Mason a Dr Joshua Payne.  

Teitl y traethawd ymchwil / gwaith dan sylw: 

Mae’n ymchwilio i effaith dulliau arweinyddiaeth ar berfformiad cyflogeion yn y diwydiant gweithgynhyrchu bwyd preifat yng Ngogledd Cymru.  

Pam wnes di ddewis y pwnc hwn a beth yw dy ddiddordebau ymchwil?  

Fy rheswm am ddewis y pwnc hwn oedd fy mod wedi mwynhau fy ngwaith academaidd hyd yma ac rwy’n teimlo fod gen i ragor i’w gynnig fel ymchwilydd annibynnol. Mae gen i ddiddordeb mawr yn y pwnc hwn a theimlaf na thalwyd digon o sylw i’r hyn rydw i’n mynd i’w ystyried.  

Beth wyt ti’n obeithio ei wneud yn y dyfodol a pha gyfleoedd wyt ti’n chwilio amdanyn nhw?  

Rwy’n gobeithio ymgeisio am swydd addysgu ym Mhrifysgol Glyndŵr. Rwy’n frwdfrydig ynghylch gorchwylio myfyrwyr yn y dyfodol.     

E-bost: S18003320@mail.glyndwr.ac.uk