Athro Alec Shepley

Job Role
Deon y Gyfadran Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Ystafell
Ystafell 2. Stryt y Rhaglaw

Bywgraffiad

Mae Alec Shepley yn artist ac yn uwch arweinydd academaidd profiadol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam lle mae’n Ddeon Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac yn Athro Ymarfer Celf Gyfoes.

Astudiodd Alec am ei radd gyntaf mewn Celfyddyd Gain yn Wolverhampton ac yna aeth i wneud gradd Meistr ym Mhrifysgol Sheffield Hallam ac ennill ei PhD ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion yn 2000.

Fel artist, mae Alec yn fwyaf adnabyddus am ei safbwynt dychanol a’i ymarfer ar leoliad sy’n cyfuno estheteg a dulliau traddodiadol o gynhyrchu celf â phryderon ecolegol, cymdeithasol a pherfformiadau stryd. Fel lloffwr y byd modern, mae’n creu amlinelliad o blygiadau a chraciau ein hamgylchedd, yn glanhau ac yn ysgubo wrth iddo wneud casgliad o ystumiau sy’n ymddangosiadol ofer.

Mae ei gyfansoddiadau eclectig sy’n aml ar hap yn defnyddio lluniadu, gweithredu, gwrthrychau wedi’u canfod, a synau a geir yn aml mewn safleoedd trefol gwag neu adfeilion, a’r rhain oll yn adfyfyrio ar bosibiliadau mannau/gofod ar gyfer ymarfer creadigol, i ffwrdd oddi wrth bwysau sefydliadol ac yn y gwagle rhwng yr unigolyn a’r torfol, rhwng pwrpas a chwarae. Gan ddefnyddio afresymoldeb, mae’n meddiannu rhyw fath o le nad yw’n bod – lle nad yw eto’n lle, neu o leiaf os oedd yn lle, mae rywsut wedi colli ei le yn y prif gynllun ac wrthi’n syrthio’n araf i ffwrdd oddi wrth ei ffurfweddiad sefydliadol.

Mae Ymchwil Artistig Alec wedi denu cyllid gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, y Cyngor Prydeinig, Cyngor Celfyddydau Lloegr a Chyngor Celfyddydau Cymru ac mae o wedi arddangos ei waith yn eang, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac mae enghreifftiau ohono mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat yng ngogledd America, Ewrop ac Asia. Mae arddangosiadau diweddar yn cynnwys Ibid Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei; A Place of Impossibility in INSERT2014: New Models for Common Ground Mati Ghar, curated by Raqs Media Collective at the Indira Ghandi National Centre for the Arts, New Delhi; Detail H Project Space, Bangkok (and toured to Transition Gallery, London and Usher Gallery, Lincoln); Site Drawing: Drawing Site Robert E and Martha Hull Lee Gallery, Miami University, Ohio & Stella Elkins Galleries, Philadelphia, USA.

Cymwysterau

1996-2000 PhD Celf Gain ‘Installation art practice and the fluctuating frame’  Prifysgol Fetropolitaidd Manceinion

1991-1993 Prifysgol Sheffield Hallam, MA Celf a Dylunio (Celfyddyd Gain)

TAR (1987) Polytechnig Manceinion (Addysg Celf a Dylunio)

BA (Anrh) Celf Gain (1983) Polytechnig Wolverhampton (Prifysgol Alfred, Efrog Newydd, UDA. Ei brif bwnc oedd gwydr neon, cerfluniau a gwneud printiau, Semester y Gwanwyn Ion-Mai 1985)

Ymchwil

Mae prosiect ymchwil ehangach Alec yn cyd-fynd â gwerth parhaus emosiwn, teithio, adfeilion, dychan a gwneud pethau yn y fan a’r lle, i ailedrych ar statws a’r cyflwr o fod yn ddynol ac yn cwestiynu ein syniadau am werth a nwyddau.

Drwy ymestyn iaith ymarfer celf i fod yn gyfrwng dod ar draws pethau yn hytrach nag yn ddiwedd ynddo’i hun, mae realiti a ffuglen wedi’u plethu i amlygu’r hyn sy’n digwydd nawr – y maes ehangach o bethau’n digwydd.

Mae dull cwerylgar Alec yn fwriadol yn ceisio goleuo’r groesffordd yr ydym oll wedi ei chyrraedd – rhwng cyfnodau honedig yr Anthroposen a’r Symbiosen.

Cyrsiau

BA (Anrh) Celf Gain

MA Curadu/Ymarfer Celf

Goruchwylydd PhD

Cyhoeddiadau

CANLYNIADAU YMCHWIL ARTISTIG

2021 Are we there yet? Oriel CARN, North Wales, 14 August – 26 September 2021
2021, A Breath of Welsh Air, 48 hrs Neukölln Berlin, 17-20 June 2021 & 48 hrs Novosibirsk, 17-19 September 2021 https://www.abreathofwelshair.com/artistiaid-artists
https://www.wales.com/wales-in-germany-2021
https://www.goethe.de/ins/ru/de/sta/now/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22338954
2020 Heterotopic Encounters, Undegun Artspace, Wrexham
http://www.addocreative.com/hetrotopic-encounters-06-03-20-11-04-20/
2018 You and I are discontinuous beings International Project Space, Birmingham School of Art, Birmingham, UK, 3-14 May 2018.
https://glyndwr.repository.guildhe.ac.uk/id/eprint/17349/

CYFLWYNIADAU / DARLITHIAU CYNHADLEDD DETHOL

2021, Cultural Contouring in the North Wales Uplands How Visual Arts Practice Can Serve as a Catalyst for Social Resilience, 16th International Conference on the Arts in Society, The University of Western Australia, School of Design June 2021
2017, The Art School as Heterotopia and the Hidden Curriculum 12th International Conference on The Arts in Society, The American University of Paris, Paris, France 14–16 June 2017
2017, Disclosing ambivalence and uncertainty: contouring, drawing and the paradox of escapology Association of Art Historians, 43rd Annual Conference 6-8 April 2017
2016, The Persistence of Escapology: The Relevance of Indeterminate Practices in
Contemporary Art and Thinking through Unmaking 11th International Conference
on the Arts in Society: The Practice of Art in the Age of the Anthropocene.
University of California, 10-12 August, 2016