Alison Lester-Owen

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio / Gwyddorau Iechyd

Bywgraffiad

Dechreuais ar fy siwrnai gofal iechyd yn 1989, gan gymhwyso yn gyntaf a chofrestru fel Nyrs Gyffredinol, ac yna fel Bydwraig Gofrestredig NMC. Dechreuais weithio ym maes addysg i israddedigion yn Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru (PGW erbyn hyn) yn 2001 a datblygu diddordeb mawr mewn gwella’r cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer, a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol a gwirioneddol ar ymarfer a datblygiad proffesiynol.

Aeth fy siwrnai gyflogaeth â mi i weithio mewn Prifysgol arall a Choleg Addysg Bellach ac roedd hyn yn gymorth imi werthfawrogi pwysigrwydd Ehangu Cyfranogiad a’r safle breintiedig sydd gennym ni fel addysgwyr. Wedi cyfnod yn gweithio fel Rheolwr Ward mewn Lleoliad Clinigol, dychwelais i PGW yn 2020 ac rwyf wedi bod wrthi’n addysgu, yn datblygu cwricwla, ac arwain modiwlau a rhaglenni yn y ddarpariaeth ôl-gymhwysol/ôl-gofrestru.

Cymwysterau

MA Moeseg Gofal Iechyd a’r Gyfraith
Tystysgrif Ôl-radd Datblygiad Proffesiynol Parhaus mewn Addysg Uwch
BSc (Anrh) Astudiaethau Iechyd
Bydwraig Gofrestredig (Dip)
Nyrs Gyffredinol Gofrestredig

Ymchwil

• Arweinyddiaeth Dosturiol
• Theori Arweinyddiaeth
• Moeseg Gofal Iechyd a’r Gyfraith
• Ymarfer Proffesiynol a phroffesiynoldeb
• Y broses addysg a chysylltiadau rhwng theori ac ymarfer
• Gwella gwasanaeth
• Ehangu cyfranogiad

Cyrsiau

MSc Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd