Athro Alison McMillan

Job Role
Athro yn Nhechnoleg Aerofod
Ystafell
C128

Bywgraffiad

BSc Maths a Ffiseg, UCL, 1986

MSc Mecaneg Gymhwysol, Cranfield, 1988

PhD Dadansoddi impact cyfansoddion, Prifysgol Swydd Stafford, 1992

ÔL-ddoethuriaethau yn:

 • Rhydychen, Gwyddor Peirianneg, Optimeiddio ar gyfer siâp modd dirgrynol
 • Prifysgol Keele, Maths, Dynameg anllinellol gwich olwyn
 • Prifysgol Keele, Cyfathrebu a Niwrowyddoniaeth, Prosesu signalau ar gyfer adnabod lleferydd.

Rolls-Royce plc, 1997-2011

 • Gwirio pwysau (FEA) ar gyfer siafft ac amgaead cynhaliol
 • Rheoli rhaglen ymchwil i ddatblygu dulliau gweithgynhyrchu
 • Rheoli pecynnau gwaith siafftiau ar gyfer injan TP400 (awyren A400M)
 • Dadansoddi impact (FEA yn defnyddio Dyna) wrth ddylunio system cadw llafnau gwyntyll ar gyfer Trent 900 (awyren A380)
 • Arweinyddiaeth strategaeth ymchwil a datblygu ar gyfer cyfansoddion
 • Pwynt cyswllt Eiddo Deallusol a Rheoli Allforio ar gyfer yr uned fusnes
 • Cymrawd Diwydiant y Gymdeithas Frenhinol, 2007-2011 (rhan-amser)
 • Ymchwil i nodweddion deunyddiau mewn cyfansoddion, gan gynnwys effaith diffygion a mandylledd ar gryfder ac oes.

Prifysgol De Cymru, 2011-12

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, 2012-presennol

 • Diddordebau ymchwil:
  • Cyfansoddion
  • Effaith diffygion, mandylledd a chynnwys ar nodweddion deunyddiau
  • Safonau deunyddiau
  • Datblygu dulliau cyfrifiadurol (FEA/CFD a rhwydi)
  • Efelychu prosesau gweithgynhyrchu
  • Optimeiddio
  • Ymgorffori cysyniadau fel Industry 4.0, IoT a Digital Twin i ymarfer diwydiannol peirianneg
  • Algorithmau prosesu signalau
  • Hanes ac athroniaeth gwyddoniaeth i fynd i’r afael â phroblemau’r dyfodol

Diddordebau a hobïau

 • Chwarae’r cornet a’r corn Ffrengig, ac arwain ensemble pres
 • Cyfansoddi a threfnu cerddoriaeth
 • Tyfu llysiau
 • Mwynhau ffilmiau a llyfrau ffuglen wyddonol

Aelodaethau

 • Cymrawd Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol
 • Cymrawd y Sefydliad Ffiseg

Cymwysterau

 • FHEA
 • FIMechE CEng
 • FInstP CPhys
 • Sawl TGAU mewn ieithoedd (Rwsieg, Sbaeneg, Esperanto), a Safon UG (AS) mewn Almaeneg
 • PhD
 • MSc
 • BSc
 • Uwch Wobrau Academi Dumfries mewn Ffiseg a Cherddoriaeth
 • 3 CSYS yr Alban
 • 6 cymhwyster Uwch yr Alban
 • Teipio Pitman
 • 9 gradd O yr Alban
 • Rhagoriaeth theori cerddoriaeth Gradd 5 y Bwrdd Cysylltiedig

Ymchwil

 • Cyfansoddion
 • Effaith diffygion, mandylledd a chynnwys ar nodweddion deunyddiau
 • Safonau deunyddiau
 • Datblygu dulliau cyfrifiadurol (FEA/CFD a rhwydi)
 • Efelychu prosesau gweithgynhyrchu
 • Optimeiddio
 • Ymgorffori cysyniadau fel Industry 4.0, IoT a Digital Twin i ymarfer diwydiannol peirianneg
 • Algorithmau prosesu signalau
 • Hanes ac athroniaeth gwyddoniaeth i fynd i’r afael â phroblemau’r dyfodol

Cyrsiau

 • ENG740 Dulliau Ymchwil Peirianneg ac Astudiaethau Ôl-raddedig
 • ENG757 Dylunio gyda Chyfansoddion

Cyhoeddiadau

Find a complete record on ORCID at https://orcid.org/0000-0003-4191-096X or on ResearchGate at https://www.researchgate.net/profile/Alison-Mcmillan

 • C Abeykoon, AJ McMillan, Bao Kha Nguyen, 2021 “Energy efficiency in extrusion-related polymer processing: A review of state of the art and potential efficiency improvements,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 147 :111219, DOI: 10.1016/j.rser.2021.111219
 • C Abeykoona, A McMillan, CH Dasanayaka, X Huang, P Xu, 2021 “Remanufacturing using End-of-Life Vehicles and Electrical and Electronic Equipment Polymer Recyclates - A Paradigm for Assessing the Value Proposition,” Int J Lightweight Materials and Manufacture 4(4), DOI: 10.1016/j.ijlmm.2021.06.005
 • HC Burridge et al (30 authors) 2021 “The ventilation of buildings and other mitigating measures for COVID-19: A focus on wintertime,” Proc Roy Soc A 477(2247), DOI: 10.1098/rspa.2020.0855
 • AJ McMillan, R Jones AC, 2020 “Combined effect of both surface finish and sub‐surface porosity on component strength under repeated load conditions,” Engineering Reports, 2(118) DOI: 10.1002/eng2.12248
 • M Jahanbin, S SANTHANAM, J-B Ihn, AJ McMillan, 2019 “Application of Ultrasonic Guided Waves for Surface Roughness Measurement,” Conference: Structural Health Monitoring 2019, DOI: 10.12783/shm2019/32304
 • A Sung, K Leong, P Sironi, T O’Reilly, A McMillan, 2019 “An exploratory study of the FinTech (Financial Technology) education and retraining in UK,” J Work-Applied Management, DOI: 10.1108/JWAM-06-2019-0020
 • AJ McMillan, R Jones AC, D Peng, GA Chechkin, 2018 “A computational study of the influence of surface roughness on material strength,” Meccanica 53(3), DOI: 10.1007/s11012-018-0830-6
 • AJ McMillan, N Swindells, E Archer, A McIlhagger, A Sung, K Leong, R Jones, 2017 “A review of composite product data interoperability and product life-cycle management challenges in the composites industry,” Advanced Manufacturing: Polymer & Composites Science, 3(4) 130-147, DOI: 10.1080/20550340.2017.1389047