Ms Alison Ruscoe

Job Role
Darlithydd mewn Celf Gain

Bywgraffiad

Mae Ali Roscoe yn artist ac yn academydd profiadol y mae ei hymarfer creadigol wedi’i wreiddio mewn meddwl a darlunio â deunyddiau – yn aml yn archwilio’r mannau croesi rhwng gwahanol ddisgyblaethau a ffyrdd o feddwl, edrych a ‘gwybod’. Mae’n aml yn cyfuno disgyblaethau ac athroniaethau celfyddyd gain a thecstilau. Archwilia ei gwaith agweddau niferus amser a llinell – gan ddefnyddio llinellau mewn llun a phwythau fel trosiadau, mae ei gwaith yn plethu rhwng testun a delwedd, cyflyrau seicolegol, gofod darluniadol a gofod go iawn.

Yn aml mae hi’n cynnwys gwrthrychau wedi’u canfod ganddi a phethau wedi’u creu’n barod, ynghyd ag arteffactau a delweddau, a lein ddillad wirioneddol, mae’n archwilio llinell/lein fel ‘ymyl’ ffisegol a llinellau rhwng, ynghyd â mapiau ffyrdd, mapiau tywydd a siartiau meteorolegol lle mae isobarau sy’n gyson yn newid yn cael eu gosod i orgyffwrdd mewn dilyniannau parhaus o haenau a collages cyfoethog.

Astudiodd Ali gelfyddyd gain yn Sheffield ac mae bellach yn byw ar y Berwyn. Mae hi wedi’i denu erioed at collage – mae elfen gorfforol bur y dechneg hon o dorri a gosod, dileu a chreu haenu, wedi arwain at waith mawr a bach, yn ddau ac yn dri dimensiwn. Mae ei chariad at iaith a phŵer celf i alluogi creadigrwydd wedi ei harwain i fod yn addysgwr celfyddydol medrus iawn sy’n gweithio gyda disgyblion ysgol, myfyrwyr coleg a myfyrwyr y brifysgol ynghyd ag artistiaid ac athrawon yn ogystal â myfyrwyr â gwahaniaethau dysgu ac anableddau acíwt.

Cymwysterau

2019-presennol, PhD PGW
1998/99, TAR, LJMU
1991-94 BA (Anrh) Celfyddyd Gain, Prifysgol Sheffield Hallam

Cyrsiau

Arweinydd Blwyddyn Sylfaen Celf a Dylunio
Arweinydd Modiwl BA (Anrh) Celfyddyd Gain

Cyhoeddiadau

2020 Heterotopic Encounters (group exhibition) Undegun, Wexham
2015-16 Gymnasium (Curator: Public Arts Project), Project Space Plus, Lincoln
2015 Misc.don (group exhibition) The Collection, Lincoln
2013 Lines of Enquiry (solo exhibition) The Collection, Lincoln
2011 Bathing Beauties (group project) Mablethorpe