Dr Amiya Chaudhry

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddoniaeth
Ystafell
C13g

Bywgraffiad

Derbyniodd Dr Amiya Chaudhry ei BSc (Anrh) (1998) mewn Gwyddor yr Amgylchedd a PhD (2004) mewn Cemeg Polymer o Brifysgol Sussex. Roedd ei PhD, a ariannwyd gan yr Atomic Weapons Establishment UK, yn seiliedig ar nodweddu a diraddio rwber siloxane poly (dimethyl) ewyn wedi'i folcaneiddio (RTV) nodweddiadol.

Yn 2004 fe'i penodwyd yn ddarlithydd cyswllt yn y Brifysgol Agored ar nifer o gyrsiau technoleg a gwyddoniaeth. Yn 2005 ymunodd â'r Ganolfan Ymchwil Gwyddor Deunyddiau ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr fel cyswllt trosglwyddo gwybodaeth ar brosiect ymchwil dwy flynedd a ariennir gan yr Adran Masnach a Diwydiant ac Almetron Ltd.

Yn 2007 cymerodd swydd academaidd barhaol ac mae bellach yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Ar hyn o bryd mae hi'n uwch ddarlithydd ac yn arweinydd rhaglen ar gyfer MRes Cemeg Ddadóideol a Fforensig a BSc (Anrh) Biocemeg yn y Brifysgol. Mae ei diddordebau ymchwil ym maes eang diraddio polymer a biopolymerau, ac mae'n gweithio mewn dwy ganolfan ymchwil: Canolfan Polymerau Hydawdd Dŵr a Chanolfannau Cyfansawdd Uwch. Mae hiraeth yn gwasanaeth ar y Gwydd Gwydd sinn Fforensig ac mae gwasanaeth yn ogystal â chanfyddyd fforensig. Mae hi hefyd yn dysgu ar y rhaglenni Gwyddoniaeth Fforensig ac mae ganddi brofiad ymchwil helaeth mewn dadansoddi fforensig.

Mae’n angerddol dros fenywod mewn STEM ac yn weithgar wrth ysbrydoli merched a menywod i astudio a dilyn gyrfaoedd ym meysydd STEM.

Cymwysterau

PhD, FHEA

Ymchwil

Polymerau yn diraddio a rhagfynegiad oes

Dadansoddi Cemegol Fforensig

Biopolymerau

Cyfansoddion

Cyrsiau

MRes Cemeg Ddadansoddol a Fforensig

BSc (Anrh) Biocemeg

Cyhoeddiadau

M. Patel, A.R. Skinner, A. Chaudhry, N.C. Billingham, B. Mahieu, Impact of thermal ageing on the tin catalyst species in room temperature vulcanised polysiloxane rubbers, Polymer Degradation and Stability 2004, 83, 1, 157-161. 2004

A N. Chaudhry and N. C. Billingham, Characterisation and oxidative degradation of a room-temperature vulcanised poly(dimethylsiloxane) rubber, Polymer Degradation and Stability 2001, 73, 3, 505-510. 2001
A.N. Chaudhry and N.C. Billingham, Degradation of a foamed poly(dimethylsiloxane), Polymer Preprints, 2001, 42, 346. 2001