Amy Curtis

Job Role
Darlithydd mewn seicoleg ddatblygiadol
Ystafell
M307

Bywgraffiad

Cwblhiais fy ngradd israddedig ym Mhrifysgol Lerpwl a graddiodd yn 2010.

Yn dilyn hyn, gweithiais mewn nifer o wasanaethau iechyd meddwl gan gynnwys iechyd meddwl oedolion hŷn, gofal dwys seiciatrig a CAMHS. Tra'n gweithio, cwblheais radd Feistr, eto ym Mhrifysgol Lerpwl, gyda'r tîm epidemioleg yn archwilio'r risgiau sy'n gysylltiedig â brathiadau gan gŵn!

Dechreuais fy PhD ym mis Rhagfyr 2014 ac rwyf i fod i gyflwyno eleni. Mae fy PhD yn ymchwilio i fanteision gweithgareddau Arts for Health ar les oedolion hŷn.

Mae gen i ddau blentyn bach a chi i'm cadw'n brysur yn fy amser sbâr!  

Cymwysterau

BSc mewn seicoleg yn 2010.

Gradd meistr gan ymchwil mewn gwyddoniaeth Glinigol (MRes)-llwybr epidemioleg-2013

PhD mewn iechyd a lles-yn astudio ar hyn o bryd. 

Ymchwil

Heneiddio'n iach, iechyd meddwl, epidemioleg iechyd ac afiechyd.

Cyrsiau

BSc (Anrh) Seicoleg

Modiwl:

  • PSY501- Seicoleg ddatblygiadol

Cyhoeddiadau

Curtis, A., Gibson, L., O’Brien, M. & Roe, B. 2018. Adolygiad systematig o effaith y celfyddydau ar gyfer gweithgareddau iechyd ar iechyd, lles ac ansawdd bywyd pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal. Dementia. https://doi.org/10.1177/1471301217740960