Amy Rattenbury

Job Role
Darlithydd Gwyddoniaeth Fforensig
Ystafell
C13H

Bywgraffiad

Mae gan Amy BSc (Anrh) mewn Bywydeg Fforensig o Brifysgol Sir Stafford a MSc mewn Archeoleg Fforensig ac Ymchwiliad Man Trosedd o Brifysgol Bradford. Edrychodd ei hymchwil yn y gorffennol ar ‘Sut mae amser a phwysau yn gallu creu afluniad mewn olion bysedd gorgyffyrddol’, ‘Delio Arfau Addasedig’ a ‘ Ymchwiliad i Ddull Adnabod o Wrthdrawiadau Awyr Ysgafn ar y ffin Rwsiaidd-Ffindiraidd’.

Cyn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ym 2016 roedd yn Arweinydd Rhaglen ar BSc (Anrh) Troseddeg ac Ymchwiliad Fforensig yng Nghanolfan Prifysgol Southend yn ogystal â gweithio mewn nifer o golegau a labordai UKAS achrededig. Arbenigaeth Amy yw technoleg chwilio, adferiad a dull adnabod ac mae ganddi brofiad sylweddol yn gweithio gyda gweddillion ysgerbwd dynol.

Mae ganddi safle ymgynghorol gyda Gwasanaethau Argyfwng Rhyngwladol Kenyon yn gweithio yn chwilio, lleoliad ac adnabod dioddefwyr trychineb. Mae Amy yn aelod gweithgar o Gymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig, Sefydliad Siartredig Archeolegwyr, Cymdeithas Brydeinig Anthropolegwyr Fforensig a Chymdeithas Brydeinig Dulliau Adnabod Dynol.

Mae ei ffocws presennol yn ardal taphonomi fforensig ac yn fwy penodol effaith dadelfeniad ar dechnegau adnabod, ond mae ganddi ddiddordebau mwy eang yn adolygu achosion oer, tystiolaeth gudd, a phatholeg fforensig.

Cymwysterau

MSc Archeoleg Fforensig & Ymchwiliad Man Trosedd

BSc (Anrh) Bywydeg Fforensig

Diploma Dysgu

QTLS

Cyrsiau

Chwiliad Man Trosedd

Adferiad Corff

Adnabod Cyrff Dynol

Anthropoleg Ddynol

Archeoleg Fforensig

Taphonomi Fforensig

Adolygiad Achos Oer

Patholeg Fforensig