Andrew Sharp

Job Role
Programme Leader BEng Electrical & Electronic Engineering and Senior Lecturer in Electrical Engineer
Ystafell
C13F

Bywgraffiad

Ar ôl cwblhau ei radd israddedig ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl, buodd Andrew’n gweithio i’r Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) fel technegydd afionig, yn dod o hyd i broblemau ac yn trwsio electroneg awyrennau ar lefel gydrannau, ac yna fel peiriannydd datblygu rhaglen profion Offer Profi Awtomataidd (ATE), yn dylunio ac yn rhaglennu algorithmau profion i gadarnhau defnyddioldeb a theilyngdod hedfan trydaneg awyrennau. Yma, dechreuodd Andrew fentora prentisiaethau a darganfod ei gariad at addysgu.
Yn 2008, gadawodd Andrew’r MOD a daeth yn ddarlithydd yn Coleg Cambria, cyn dod yn arweinydd rhaglen ar gyfer y diploma BTEC estynedig mewn peirianneg. 
Ymunodd Andrew â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2015, ac ar hyn o bryd, fe yw arweinydd rhaglen BEng Peirianneg Drydanol ac Electroneg.

Cymwysterau

 • MSc. Peirianneg Drydanol
 • BSc. (Anrh.) Astudiaethau Morol
  HNC Technoleg Peirianneg (Trydanol)
 • Diploma Cenedlaethol BTEC (Peirianneg Drydanol a Chyfathrebu)
  Prentisiaeth Fodern mewn Peirianneg
  Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)
  Peiriannydd Siartredig (CEng)
 • Athro Cymwys (QTLS)
  Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
 • Aelod o’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (MIET)
  Aelod o’r Gymdeithas Addysg a Hyfforddiant (MSET)

Ymchwil

Ar hyn o bryd, mae Andrew yn astudio ar gyfer PhD ym maes lleihau colled pŵer a dyfeisiau lled-ddargludyddion.

Cyrsiau

 • Gwyddoniaeth Drydanol
 • Electroneg Analog a Digidol
 • Dylunio a Phrofi Electroneg

Cyhoeddiadau

C. Bünnagel, S. Monir, A. Sharp, A. Anuchin, O. Durieux, I. Uria, and Y. Vagapov, “Forced air cooled heat sink with uniformly distributed temperature of power electronic modules,” Applied Thermal Engineering, vol. 199, Nov. 2021, Art no. 117560

doi: 10.1016/j.applthermaleng.2021.117560

 

A. Mueller, C. Buennagel, S. Monir, A. Sharp, Y. Vagapov and A. Anuchin, "Numerical Design and Optimisation of a Novel Heatsink using ANSYS Steady-State Thermal Analysis," 2020 27th International Workshop on Electric Drives: MPEI Department of Electric Drives 90th Anniversary (IWED), Moscow, Russia, 2020, pp. 1-5

doi: 10.1109/IWED48848.2020.9069568.

https://ieeexplore.ieee.org/document/9069568

 

Maier, A. Sharp and Y. Vagapov, "Comparative analysis and practical implementation of the ESP32 microcontroller module for the internet of things," 2017 Internet Technologies and Applications (ITA), Wrexham, 2017, pp. 143-148

 

Schinagl and A. Sharp, "Algorithmic analysis and hardware implementation of a two-wire-interface communication analyser," 2017 Internet Technologies and Applications (ITA), Wrexham, 2017, pp. 189-193

doi: 10.1109/ITECHA.2017.8101926.

http://ieeexplore.ieee.org/document/8101926/

 

doi: 10.1109/ITECHA.2017.8101936.

http://ieeexplore.ieee.org/document/8101936/