Mrs Angela Williams

Job Role
Uwch-ddarlithydd Nyrsio
Ystafell
C25

Bywgraffiad

Daw Angela o Ddolgellau ac mae wedi ymgymryd â’i gyrfa nyrsio, bydwreigiaeth a gofal iechyd ar draws y DU. Pan ddychwelodd Angela i Ogledd Cymru, bu’n gweithio fel bydwraig yn ardal Meirionydd cyn symud i Wrecsam i weithio fel ymwelydd iechyd yn 2000. Dechreuodd weithio ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2003 ble bu’n gweithio am 10 mlynedd, gan ddychwelyd wedyn yn 2018. Mae ganddi hefyd ddiddordeb mewn defnyddio e-ddysgu i gefnogi profiad y myfyriwr, yn ogystal â defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel Twitter i wella ymgysylltiad myfyrwyr. Ym mis Mai 2016, derbyniodd Angela deitl clodfawr Nyrs y Frenhines. Yn 2017 daeth Angela yn Rhyddfreiniwr Dinas Llundain gyda Chwmni Anrhydeddus y Gwneuthurwyr Sbectolau (@WCSM). Ymhlith ei hobïau mae teithio, garddio, pobi ac mae hi’n hoff iawn o fynd i wylio gemau pêl-droed ar y penwythnos.

Cymwysterau

Nyrs y Frenhines

Tystysgrif i Raddedigion mewn e-ddysgu NEWI

MSc mewn Astudiaethau Iechyd NEWI

TAR Coleg Meirion Dwyfor

BSc (Anrh) mewn Ymarfer Gofal Iechyd, Prifysgol Surrey

Ymwelydd Iechyd

Bydwraig Gofrestredig

Nyrs Gofrestredig

Ymchwil

Diddordeb mewn ansawdd mewn gofal iechyd a gwella ansawdd, a defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gefnogi profiad dysgu y myfyriwr.

Cyrsiau

Nyrsio cyn-gofrestru israddedig - yn dysgu ar draws y cwrs ar bob lefel o’r rhaglen radd.

Cyhoeddiadau

Williams, A. (2019) ‘Working and Playing’ in Holland, K & Jenkins, J (ed) Applying the Roper Logan Tierney Model in Practice London: Elsevier

Roberts, D & Williams, A (2017) ‘The potential of mobile technology to close the theory practice gap’ Nurse Education Today.   

Williams, A. (2014) ‘3 ways student nurses are inspiring each other’, Blog 1000 Lives Plus Website.

Williams, A. (2013) Students can influence the ‘can do’ culture’, Blog 1000Lives Website.

Buckley, C & Hastings, A (2009) Web 2.0 Technologies for Problem-Based and Collaborative Learning – a Case Study in Kidd,T (ed) Online Education and Adult Learning: New Frontiers for Teaching Practices.

Hastings,A, Henderson,J & Hilditch, A (2008) ‘CV’s and interview techniques’ in Lloyd,M & Murphy,P (eds) Essential Study Skills in Health and Social Care  Exeter: Reflect Press Ltd.