Angela Winstanley

Job Role
Arweinydd Rhaglen Astudiaethau Anifeiliaid
Ystafell
Campws Llaneurgain

Bywgraffiad

Mae gan Angela Winstanley BSc (Anrh) Bywydeg (Prifysgol Lerpwl) a MSc yn Cwnsela Ymddygiad Anifail Cydymaith (Prifysgol Southampton).

Mae hi’n Arweinydd Rhaglen ar gyfer y cyrsiau BSc Anrh a FdSc Astudiaethau Anifeiliaid a Gwyddoniaeth Ceffylau. Yn ogystal, mae Angela yn Gwnsler Ymddygiad Anifeiliaid, yn delio ac amryw o wahanol rywogaethau drwy atgyfeiriad milfeddyg ymddygiadol.

Cymwysterau

MSc, BSc

Cyrsiau

BSc Anrh Astudiaethau Anifeiliaid

FdSc Astudiaethau Anifeiliaid

Bsc (Anrh) Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau