Mrs Angharad Roberts

Job Role
Darlithydd mewn Ffisiotherapi - Strôc

Bywgraffiad

Cymhwysais fel Ffisiotherapydd yn 2019 gyda gradd anrhydedd dosbarth 1af o Brifysgol Salford. Ers cymhwyso, rwyf wedi gweithio fel Ffisiotherapydd gyda’r GIG yn lleol yng Ngogledd Cymru gan ennill profiad mewn ystod eang o arbenigeddau Ffisiotherapi. Yn fwy diweddar, rwyf wedi arbenigo yn ardal glinigol Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis. Rwy’n parhau i weithio’n glinigol fel Ffisiotherapydd Arbenigol Clinigol ochr yn ochr â’m rôl yn y Brifysgol. O wneud hyn rwy’n cael profiadau clinigol ac academaidd.

Rwyf wedi cwblhau Tystysgrif Ôl-radd mewn Ymataliaeth ar gyfer Ffisiotherapyddion ym Mhrifysgol Bradford.

Cymwysterau

BSc (Anrh) Ffisiotherapydd

Tystysgrif Ôl-radd mewn Ymataliaeth ar gyfer Ffisiotherapyddion

Cyrsiau

BSc (Anrh) Ffisiotherapi