Beccy Davies

Job Role
Hwylusydd Addysg Ymarfer
Ystafell
C23

Bywgraffiad

Yn fy rolau clinigol rwyf wedi bod yn fentor ac yn oruchwylydd/asesydd ymarfer i fyfyrwyr. Fy rôl gyntaf oedd nyrs staff ar ward feddygol, yna aeth ymlaen i fod yn chwaer yn yr Adran Achosion Brys lle cefais lawer o sgiliau ym mhob maes nyrsio o fân anafiadau, gofal critigol a phediatreg. Fy rôl ddiweddaraf oedd fel ymwelydd iechyd a chydlynydd CONI, lle ymgymerais â'r cwrs Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2016. Fy rôl ddiweddaraf oedd fel Ymwelydd Iechyd a Chydlynydd CONI, lle ymgymerais â'r cwrs Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2016.

Yn fy rolau clinigol rwyf wedi bod yn fentor ac yn oruchwylydd/asesydd ymarfer i fyfyrwyr. Rwyf wedi gweithio o fewn y GIG ers 20 mlynedd ac wedi penderfynu dilyn fy angerdd a'm diddordeb mewn addysg a gweithio gyda a chefnogi nyrsys dan hyfforddiant yn eu taith nyrsio.

Rwy'n awyddus i gwblhau fy Nhraethawd Hir Meistr ac i ymgymryd â'r Cymhwyster Tystysgrif Ôl-raddedig – Addysgu a Dysgu yn y dyfodol.

Y tu allan i'r gwaith Rwy'n mwynhau chwarae pêl-rwyd a threulio amser gyda fy nheulu.

Cymwysterau

Diploma ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Diploma PG Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymweliadau Iechyd)

V100 Nyrs-Ragnodydd

Modiwl Awyru Anweithredol (NIV)

BN (Anrh) Nyrsio Oedolion

Cyrsiau

Nyrsio Cyn Cofrestru