Bethan Owen-Booth

Job Role
Darlithydd Therapi Galwedigaethol
Ystafell
M410

Bywgraffiad

Cymhwysodd Bethan fel Therapydd Galwedigaethol o Brifysgol Lerpwl yn 1994, a sicrhau MSc mewn Niwroseicoleg Clinigol ym Mhrifysgol Bangor yn 2010. Mae wedi bod yn arbenigwr niwroleg ers 1999 gyda phrofiad mewn adsefydlu cymunedol, strôc acíwt ac ymchwil niwroseicolegol, ac mae wedi cyflwyno ei hymchwil ar adsefydlu niwroseicoleg mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae gan Bethan ddiddordeb mawr mewn niwroddelweddu strwythurol a swyddogaethol mewn niwroadsefydlu. Ymhlith ei diddordebau mae triniaeth addasu prism wrth adsefydlu esgeulustod hanner-ofodol a phatrymau cyffredinoliad triniaeth traws-ieithyddol pobl ddwyieithog Cymraeg/Saesneg gyda dyslecsia cymhwysol.

Yn ddiweddar, enillodd Bethan Gymrodoriaeth Cochrane Ymchwil Strôc Cymru. Galluogodd y dyfarniad Bethan i weithio ar adolygiad systematig gyda’r Grwpiau Strôc a Dementia Cochrane yn archwilio effeithiolrwydd aromatherapi gyda dementia.

Ymhlith ei diddordebau personol mae sgïo jet gyda’i theulu a ffrindiau, cerdded ei chi a rhedeg.

Cymwysterau

MSc Seiliau Niwroseicoleg

BSc Therapi Galwedigaethol

Ymchwil

Addasiad Prism

Dyslexi Caffaeledig

Cyrsiau

BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol

Cyhoeddiadau

Ball  EL, Owen-Booth  B, Gray  A, Shenkin  SD, Hewitt  J, McCleery  J. Aromatherapy for dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 8. Art. No.: CD003150. DOI: 10.1002/14651858.CD003150.pub3.

Owen-Booth, B. and Lewis, E., (2020), An exploratory study of older persons’ perceptions of engaging in line dancing classes. Journal of Occupational Science27(2), pp.216-221.

Hughes, E.K., Roberts, J.R., Roberts, D.J., Kendrick, L.T., Payne, J.S., Owen-Booth, B., Barr, P. and Tainturier, M.J., (2014), Is translation semantically mediated? Evidence from Welsh-English bilingual aphasia. Frontiers in Psychology.

Roberts, D.J., Owen-Booth, B. and Tainturier, M., (2013), How strong is the relationship between general phonological processes and pseudo-word reading? (51st Academy of Aphasia Proceedings). Procedia-Social and Behavioral Sciences94, pp.157-158.

Tainturier, M., Keidel, J., Owen-Booth, B. and Thierry, G., (2012), A search-light fMRI study of lexico-semantic processing in early Welsh-English bilinguals. In 50th Academy-of-Aphasia Meeting (pp. 197-198). Elsevier.