Bindu Jose

Job Role
Uwch Ddarlithydd Cyfrifiadura
Ystafell
B118a

Bywgraffiad

Mae Bindu’n uwch ddarlithydd yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Cyn ymuno â Glyndŵr ym 2003 gweithiodd fel Dadansoddwr Systemau o 1997 i 2000 ac fel Ymgynghorydd E-Fasnach o 2000-2003.

Cymwysterau

BEng Gwyddoniaeth Cyfrifiadur

Ymchwil

Rheolaeth Data, Data Mawr

Cyrsiau

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg

BSc (Anrh) Seiberddiogelwch

BSc (Anrh) Cyfrifiadura