Dr Caroline Gorden

Job Role
Darllenydd mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol
Ystafell
B27

Bywgraffiad

Wedi cwblhau fy PhD yn 2006, gweithiais fel Hwylusydd Rhaglen-benodol ar Raglen Triniaeth Troseddwyr Rhyw Dyffryn Tafwys. Wedi symud i Ganada i fod gyda fy ngŵr, gweithiais ym meysydd digartrefedd a chaethiwed ymysg menywod. Wedi dychwelyd i’r DU 12 mlynedd yn ôl, ymunais â Phrifysgol Glyndŵr fel Darlithydd, ac yna Uwch Ddarlithydd, ac ar hyn o bryd, Darllenydd. Rwy’n aelod o’r Pwyllgor Cynghori ar Ymchwil Cymdeithas y Figaniaid, ac mae gennyf ddiddordeb penodol mewn meysydd ymchwil sydd yn rhoi sylw i amaethu anifeiliaid a ffermio ffatri mewn perthynas â cham-drin anifeiliaid a newid hinsawdd.

Mae fy llyfr newydd yr wyf yn gyd-awdur arno, Constructing Guilt and Innocence: Case Studies of Famous Trials (sydd i’w gyhoeddi ym mis Ebrill 2022) wedi ei seilio ar un o’r modiwlau mae ein myfyrwyr yn ei astudio. Pob wythnos rydym yn astudio treial troseddol enwog a fu’n llawn dadl ynghylch euogrwydd neu ddieuogrwydd y diffynnydd. Rydym yn edrych ar safbwyntiau troseddegol, seicolegol, cymddeithasegol a chyfreithiol i’n cynorthwyo i egluro pam y cafwyd y diffynnydd yn ddieuog neu eu barnu’n euog. Mae hwn yn fodiwl unigryw y mae myfyrwyr yn tueddu i’w fwynhau‘n fawr iawn a’i gael yn hynod ddiddorol.

Rwyf wrth fy modd yn goruchwylio myfyrwyr PhD ac yn edrych ymlaen at dderbyn ceisiadau ar wahanol faterion yn ymwneud â throsedd a chyfiawnder.

Rwy’n byw yn Swydd Amwythig gyda fy ngŵr a thri o blant ifanc.

Cymwysterau

Tystysgrif ôl-raddedig mewn Datblygiad Proffesiynol mewn Addysg Uwch, Prifysgol Glyndŵr (2011).

PhD Troseddeg, Prifysgol Brunel (2006).

 

Ymchwil

  • Troseddeg Werdd (cyfiawnder rhywogaethau mewn perthynas ag amaethu anifeiliaid a ffermio ffatri; a chyfiawnder amgylcheddol mewn perthynas ag amaethu anifeiliaid a newid hinsawdd.
  • Merched a’r System Cyfiawnder Troseddol. 
  • Carchardai
  • Adsefydlu

 

Cyrsiau

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol:

Cyflwyniad i Droseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Troseddeg

Dulliau Ymchwil

Adeiladu Euogrwydd a Diniweidrwydd

MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol:

Dysgu a Negodwyd

 

Cyhoeddiadau

Gorden, C. and Birkbeck, C. Constructing Guilt and Innocence: Case Studies of Famous Trials, Bristol Policy Press. Forthcoming, April 2022.

Gorden, C. and Lockwood, K. ‘The Multiple and Complex Needs of Female Prison Leavers in Wales: implications for homelessness services’, in I. Masson and N. Booth. Handbook of Women’s Experiences in Criminal Justice, Taylor and Francis. Forthcoming.

Gorden, C. and Hughes, C. ‘Transgender people in prison in England and Wales: policy and practice in a culture of penal populism’ in M. Maycock, M., Fernandez, F., O’Shea. S. and Jenness, V. eds. International Perspectives on Transgender People’s Experiences of the Criminal Justice System, Routledge. Forthcoming.

Gorden, C., Lockwood, K., Madoc-Jones, I., Dubberley, S. Hughes, C., Washington-Dyer, K., Wilding, M. and Ahmen, A. (2020) ‘Preventing Homelessness among Women Prison Leavers in Wales: addressing the multiple and complex needs of women in an age of austerity’, European Journal of Criminology.

Gorden, C., Stanton-Jones, H., Harrison, J., and Parry, H. (2020) ‘Experiences of Young People with Harmful Sexual Behaviours in a Residential Treatment Programme: A Qualitative Study’, Journal of Sexual Aggression, 27(2): 153-66.

Madoc-Jones, I., Ahmed, A., Hughes, C., Gorden, C., Dubberley, D., Washington-Dyer,K., Lockwood, K., and Wilding, M. (2020) ‘Imaginary prison prevention with prison leavers’, Journal of Social Policy and Society, 19(1): 145-55.

Madoc-Jones, I., Gorden, C., Hughes, C., Dubberley, S., and Washington-Dyer, K. (2019) ‘Rethinking Homelessness Amongst Prison leavers’, European Journal of Probation, 10(3): 215-31.

Madoc-Jones. I., Owen, E., Lloyd-Jones, N., and Gorden, C. (2018) ‘Assessing and Addressing Domestic Abuse by Ex-Armed Service Personnel, Probation Journal, (1-18).

Gorden, C., Hughes, C., Roberts, D., Astbury-Ward, E. and Dubberley, S. (2017) ‘A Literature Review of Transgender People in Prison: An ‘invisible’ population in England and Wales’, Prison Service Journal. September 2017 (No. 233).